Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Amendement van de leden Palland en Ceder over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking (Dossier 36067)
Amendement van de leden Palland en Ceder over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking Amendement ...

Motie van de leden Stoffer en Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners (Dossier 36067)
Motie van de leden Stoffer en Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners Motie ...

Amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 17 over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking (Dossier 36067)
Amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 17 over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking Amendement ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 25 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 25 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Beukering-Huijbregts en Ceder ter vervanging van nr. 99 over een oordeel van het VO/BO over uitvoeringskosten (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van de leden Van Beukering-Huijbregts en Ceder ter vervanging van nr. 99 over een oordeel van het VO/BO over uitvoeringskosten Amendement ...

Motie van het lid Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken (Dossier 36067)
Motie van het lid Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken Motie ...

Motie van de leden Ceder en Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren (Dossier 36067)
Motie van de leden Ceder en Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren Motie ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 13 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 13 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Motie van de leden Palland en Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord (Dossier 36067)
Motie van de leden Palland en Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord Motie ...

Motie van het lid Palland c.s. over onderzoeken of na invoering van de Wtp de vertegenwoordiging door de belanghebbenden in het pensioenfonds afdoende is voor evenwichtige besluitvorming (Dossier 36067)
Motie van het lid Palland c.s. over onderzoeken of na invoering van de Wtp de vertegenwoordiging door de belanghebbenden in het pensioenfonds afdoende is voor evenwichtige besluitvorming Motie ...

Motie van de leden Stoffer en Ceder over onderzoeken of en hoe een restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan worden (Dossier 36067)
Motie van de leden Stoffer en Ceder over onderzoeken of en hoe een restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan worden Motie ...

Amendement van het lid Ceder over voortzetting van de dekking voor het nabestaandenpensioen (Dossier 36067)
Amendement van het lid Ceder over voortzetting van de dekking voor het nabestaandenpensioen Amendement ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 24 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 24 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Amendement van de leden Palland en Ceder over monitoring (Dossier 36067)
Amendement van de leden Palland en Ceder over monitoring Amendement ...