Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

62 resultaten

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen (Dossier 36067)
Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen Motie ...

Motie van het lid Léon de Jong over het tegengaan van onnodige kortingen als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel (Dossier 36067)
Motie van het lid Léon de Jong over het tegengaan van onnodige kortingen als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen Motie ...

Motie van het lid Van Kent over het invoeren van een pensioenrecht waardoor iedereen die werkt een goed pensioen opbouwt en werkgevers verplicht zijn bij te dragen aan de pensioenopbouw (Dossier 36067)
Motie van het lid Van Kent over het invoeren van een pensioenrecht waardoor iedereen die werkt een goed pensioen opbouwt en werkgevers verplicht zijn bij te dragen aan de pensioenopbouw Motie ...

Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het realiseren van een systeem van solidariteit tussen pensioenfondsen (Dossier 36067)
Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het realiseren van een systeem van solidariteit tussen pensioenfondsen Motie ...

Motie van het lid Léon de Jong over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Léon de Jong over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen Motie ...

Motie van het lid Van Kent over een jaarlijks onderzoek naar de groei van het derdepijlerpensioen in verhouding tot de tweede pijler (Dossier 36067)
Motie van het lid Van Kent over een jaarlijks onderzoek naar de groei van het derdepijlerpensioen in verhouding tot de tweede pijler Motie ...

Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het vervangen van de rekenrente door het projectierendement teneinde de pensioenen reeds vanaf 2023 te kunnen indexeren (Dossier 36067)
Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het vervangen van de rekenrente door het projectierendement teneinde de pensioenen reeds vanaf 2023 te kunnen indexeren Motie ...

Motie van het lid Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden vrijstelling verlenen voor de hersteltermijn en het aantal meetmomenten (Dossier 36067)
Motie van het lid Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden vrijstelling verlenen voor de hersteltermijn en het aantal meetmomenten Motie ...

Motie van de leden Léon de Jong en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (Dossier 36067)
Motie van de leden Léon de Jong en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Motie ...

Motie van het lid Ephraim over ieder kwartaal een volledige update maken over de juridische, operationele en andere mogelijke moeilijkheden bij de invoering van de Wtp (Dossier 36067)
Motie van het lid Ephraim over ieder kwartaal een volledige update maken over de juridische, operationele en andere mogelijke moeilijkheden bij de invoering van de Wtp Motie ...

Motie van de leden Stoffer en Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners (Dossier 36067)
Motie van de leden Stoffer en Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners Motie ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over werkgevers wettelijk verplichten om aspirant-werknemers al voor indiensttreding te informeren over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen (Dossier 36067)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over werkgevers wettelijk verplichten om aspirant-werknemers al voor indiensttreding te informeren over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen Motie ...

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Nijboer over ervoor zorgen dat alle externe werknemers die via een aanbestede of uitbestede opdracht voor de overheid werken, pensioen opbouwen (Dossier 36067)
Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Nijboer over ervoor zorgen dat alle externe werknemers die via een aanbestede of uitbestede opdracht voor de overheid werken, pensioen opbouwen Motie ...

Motie van het lid Van der Plas over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Van der Plas over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen Motie ...

Motie van het lid Van Kent over de Wet toekomst pensioenen intrekken (Dossier 36067)
Motie van het lid Van Kent over de Wet toekomst pensioenen intrekken Motie ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp (Dossier 36067)
Motie van het lid Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp Motie ...

Motie van het lid Léon de Jong over het verlengen van de versoepelde indexatieregels en het schrappen van de intentieverklaring tot overgang naar een nieuw pensioenstelsel (Dossier 36067)
Motie van het lid Léon de Jong over het verlengen van de versoepelde indexatieregels en het schrappen van de intentieverklaring tot overgang naar een nieuw pensioenstelsel Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de kosten in het nieuwe pensioenstelsel maximeren (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de kosten in het nieuwe pensioenstelsel maximeren Motie ...

Motie van het lid Van Kent over een referendum onder deelnemers aan een pensioenfonds met de vraag of zij naar het nieuwe pensioenstelsel willen overgaan (Dossier 36067)
Motie van het lid Van Kent over een referendum onder deelnemers aan een pensioenfonds met de vraag of zij naar het nieuwe pensioenstelsel willen overgaan Motie ...