Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Amendement van het lid Stoffer over een minimale termijn van 15 jaar bij vrijwillige voortzetting (Dossier 36067)
Amendement van het lid Stoffer over een minimale termijn van 15 jaar bij vrijwillige voortzetting Amendement ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen Motie ...

Motie van de leden Stoffer en Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners (Dossier 36067)
Motie van de leden Stoffer en Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners Motie ...

Amendement van het lid Stoffer over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Amendement van het lid Stoffer over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 17 over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking (Dossier 36067)
Amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 17 over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking Amendement ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 25 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 25 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp (Dossier 36067)
Motie van het lid Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp Motie ...

Motie van het lid Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken (Dossier 36067)
Motie van het lid Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken Motie ...

Motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie met aandacht voor knelpunten bij compensatie buiten het pensioendomein (Dossier 36067)
Motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie met aandacht voor knelpunten bij compensatie buiten het pensioendomein Motie ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van de leden Ceder en Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren (Dossier 36067)
Motie van de leden Ceder en Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren Motie ...

Amendement van het lid Stoffer over een permanente geschilleninstantie (Dossier 36067)
Amendement van het lid Stoffer over een permanente geschilleninstantie Amendement ...

Gewijzigde motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners ondervinden om deze te realiseren (t.v.v. 36067-120) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners ondervinden om deze te realiseren (t.v.v. 36067-120) Motie (gewijzigd/nader) ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 13 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 13 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Motie van de leden Stoffer en Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de tweede als de derde pijler (Dossier 36067)
Motie van de leden Stoffer en Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de tweede als de derde pijler Motie ...

Motie van de leden Stoffer en Ceder over onderzoeken of en hoe een restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan worden (Dossier 36067)
Motie van de leden Stoffer en Ceder over onderzoeken of en hoe een restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan worden Motie ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 24 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Nader gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 24 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en verantwoord kan worden ingevoerd (Dossier 36067)
Motie van het lid Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en verantwoord kan worden ingevoerd Motie ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over een tijdelijke pauze in individuele waardeoverdrachten (Dossier 36067)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over een tijdelijke pauze in individuele waardeoverdrachten Amendement ...