Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over het afschaffen van de wachttijd (Dossier 36067)
Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over het afschaffen van de wachttijd Amendement ...

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen (Dossier 36067)
Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen Motie ...

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 59 over de verlaging van de startleeftijd (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 59 over de verlaging van de startleeftijd Amendement ...

Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over evenwichtigheid en risicodraagkracht (Dossier 36067)
Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over evenwichtigheid en risicodraagkracht Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Maatoug en Nijboer ter vervanging van nr. 61 over het afschaffen van de wachttijd (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van de leden Maatoug en Nijboer ter vervanging van nr. 61 over het afschaffen van de wachttijd Amendement ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het handhaven van het UPO (Dossier 36067)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het handhaven van het UPO Amendement ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp (Dossier 36067)
Motie van het lid Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp Motie ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de pensioendoelstelling (Dossier 36067)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de pensioendoelstelling Amendement ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 168 over de verlaging van de startleeftijd (Dossier 36067)
Nader gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 168 over de verlaging van de startleeftijd Amendement ...

Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over beschermingsrendement (Dossier 36067)
Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over beschermingsrendement Amendement ...

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over het met sociale partners ervoor zorgen dat ook in de flexibele contracten een pensioendoelstelling wordt geformuleerd (Dossier 36067)
Motie van de leden Nijboer en Maatoug over het met sociale partners ervoor zorgen dat ook in de flexibele contracten een pensioendoelstelling wordt geformuleerd Motie ...

Amendement van de leden Maatoug en Palland over het verruimen van de standaardmethode (Dossier 36067)
Amendement van de leden Maatoug en Palland over het verruimen van de standaardmethode Amendement ...

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over verzekerden beter beschermen bij de doorverkoop van portefeuilles door verzekeraars (Dossier 36067)
Motie van de leden Nijboer en Maatoug over verzekerden beter beschermen bij de doorverkoop van portefeuilles door verzekeraars Motie ...

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB vaststellen tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen indien de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet (Dossier 36067)
Motie van de leden Nijboer en Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB vaststellen tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen indien de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet Motie ...

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over een nieuwe regeling waardoor het voor mensen met zware beroepen ook na 2025 mogelijk is eerder met pensioen te gaan of minder dagen te werken (Dossier 36067)
Motie van de leden Nijboer en Maatoug over een nieuwe regeling waardoor het voor mensen met zware beroepen ook na 2025 mogelijk is eerder met pensioen te gaan of minder dagen te werken Motie ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling (Dossier 36067)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling Amendement ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de verlaging van de startleeftijd (Dossier 36067)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de verlaging van de startleeftijd Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 56 over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 56 over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling Amendement ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en verantwoord kan worden ingevoerd (Dossier 36067)
Motie van het lid Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en verantwoord kan worden ingevoerd Motie ...