Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

188 resultaten

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ephraim ter vervanging van nr. 81 over een zogenaamd risk chapter (Dossier 36067)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ephraim ter vervanging van nr. 81 over een zogenaamd risk chapter Amendement ...

Amendement van het lid Omtzigt over de vergoeding van het hoorrecht (Dossier 36067)
Amendement van het lid Omtzigt over de vergoeding van het hoorrecht Amendement ...

Amendement van het lid Omtzigt over risicodekking in de WIA (Dossier 36067)
Amendement van het lid Omtzigt over risicodekking in de WIA Amendement ...

Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over het afschaffen van de wachttijd (Dossier 36067)
Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over het afschaffen van de wachttijd Amendement ...

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen (Dossier 36067)
Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen Motie ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 36067)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging ...

Amendement van het lid Stoffer over een minimale termijn van 15 jaar bij vrijwillige voortzetting (Dossier 36067)
Amendement van het lid Stoffer over een minimale termijn van 15 jaar bij vrijwillige voortzetting Amendement ...

Motie van het lid Léon de Jong over het tegengaan van onnodige kortingen als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel (Dossier 36067)
Motie van het lid Léon de Jong over het tegengaan van onnodige kortingen als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen Motie ...

Amendement van het lid Den Haan over het hoorrecht (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over het hoorrecht Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 59 over de verlaging van de startleeftijd (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 59 over de verlaging van de startleeftijd Amendement ...

Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over evenwichtigheid en risicodraagkracht (Dossier 36067)
Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over evenwichtigheid en risicodraagkracht Amendement ...

Conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen (Dossier 36067)
Conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen Brief regering ...

Motie van het lid Van Kent over het invoeren van een pensioenrecht waardoor iedereen die werkt een goed pensioen opbouwt en werkgevers verplicht zijn bij te dragen aan de pensioenopbouw (Dossier 36067)
Motie van het lid Van Kent over het invoeren van een pensioenrecht waardoor iedereen die werkt een goed pensioen opbouwt en werkgevers verplicht zijn bij te dragen aan de pensioenopbouw Motie ...

Amendement van de leden Léon de Jong en Wilders over een voorhang op het koninklijk besluit over de inwerkingtreding (Dossier 36067)
Amendement van de leden Léon de Jong en Wilders over een voorhang op het koninklijk besluit over de inwerkingtreding Amendement ...

Amendement van de leden Palland en Ceder over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking (Dossier 36067)
Amendement van de leden Palland en Ceder over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking Amendement ...

Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het realiseren van een systeem van solidariteit tussen pensioenfondsen (Dossier 36067)
Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het realiseren van een systeem van solidariteit tussen pensioenfondsen Motie ...

Amendement van het lid Den Haan over een zware voorhang (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over een zware voorhang Amendement ...

Motie van het lid Léon de Jong over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Léon de Jong over het intrekken van de Wet toekomst pensioenen Motie ...

Amendement van het lid Nijboer over elke vijf jaar vragen om vrijwillige voortzetting (Dossier 36067)
Amendement van het lid Nijboer over elke vijf jaar vragen om vrijwillige voortzetting Amendement ...