Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak en de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Dossier 33962)
Verslag van een schriftelijk overleg over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak en de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking Verslag van een schriftelijk overleg ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 189 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 oktober 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brieven van 23 juni 2016 over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand (Kamerstuk 33 962, nr. 187) en over de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Kamerstuk 33 962, nr. 188). ...

Verslag (Dossier 33962)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 29 oktober 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juni 2015, over de Omgevingswet (Dossier 33962)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juni 2015, over de Omgevingswet Verslag van een wetgevingsoverleg ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 85 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 juni 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 1 juni 2015 overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu over: – het wetsvoorstel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (Kamerstuk 33 962); – Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 962, nr. 12); – nota van wijziging (Kamerstuk 33 962, nr. 13); – Nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstuk 33 962, nr. 23); – Tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 962, nr. 24); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 14 november 2014 met de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het toesturen van een tabel over de wijze van overnemen van het advies Raad van State ten aanzien van de Omgevingswet (Kamerstuk 33 962, nr. 7); – de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 2 april 2015 ter aanbieding van het rapport «Het wetsvoorstel Omgevingswet. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2015, over de Omgevingswet (Dossier 33962)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2015, over de Omgevingswet Verslag van een wetgevingsoverleg ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 101 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 juni 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 juni 2015 vervolgoverleg gevoerd over: – het wetsvoorstel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (Kamerstuk 33 962); – Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 962, nr. 12); – nota van wijziging (Kamerstuk 33 962, nr. 13); – Nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstuk 33 962, nr. 23); – Tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 962, nr. 24); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 14 november 2014 met de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het toesturen van een tabel over de wijze van overnemen van het advies van de Raad van State ten aanzien van de Omgevingswet (Kamerstuk 33 962, nr. 7); – de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 2 april 2015 ter aanbieding van het rapport «Het wetsvoorstel Omgevingswet. ...

Nader verslag (Dossier 33962)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 23 april 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 962, nr. 12) en de nota van wijziging (Kamerstuk 33 962, nr. 13) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...