Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 33962)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 24 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.3, onder b, wordt «maatschappelijke functies» vervangen door: maatschappelijke behoeften. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33962)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 23 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 20 mei 2015 Inhoudsopgave Inleiding en samenvatting 2   1.1 Algemeen 2   1.2 Samenvatting hoofdpunten 2   1.2.1 Inhoudelijke sturing 2   1.2.2 Flexibiliteit en rechtszekerheid 4   1.2.3 Verbeteren en versnellen van procedures 5   1.3 Vervolg 7 Reactie op (de samenvatting van) het rapport van de RUG 7   1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33962)
Nota van wijziging Nota van wijziging ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 2.19, derde lid, onder a, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4°. communicatie-, navigatie- en radarapparatuur buiten luchthavens als bedoeld onder 1°,. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33962)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 18 februari 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33962)
Nota van verbetering Nota van verbetering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 juli 2014 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel 4.16, tweede lid, wordt voor «2.24, eerste lid» ingevoegd: artikel. ...