Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

204 resultaten

Motie-Ouwehand/Van Gerven over onmogelijk maken van patenteren van levende organismen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand/Van Gerven over onmogelijk maken van patenteren van levende organismen Motie ...

Stand van zaken plan van aanpak stalbranden (Dossier 32500-XIII)
Stand van zaken plan van aanpak stalbranden Brief regering ...

Motie van de leden El Fassed en Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn (herdruk) (Dossier 32500-XIII)
Motie van de leden El Fassed en Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn (herdruk) Motie ...

Motie-Ouwehand over etikettering van bestrijdingsmiddelen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand over etikettering van bestrijdingsmiddelen Motie ...

Amendement van het lid Van der Ham ter dekking van het amendement Van der Ham (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 56) (Dossier 32500-XIII)
Amendement van het lid Van der Ham ter dekking van het amendement Van der Ham (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 56) Amendement ...

Motie-Koopmans/De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten (Dossier 32500-XIII)
Motie-Koopmans/De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten Motie ...

Motie-Graus/Helder over zwaardere straffen voor daders van dierenmishandeling (Dossier 32500-XIII)
Motie-Graus/Helder over zwaardere straffen voor daders van dierenmishandeling Motie ...

Uitvoering motie Dijkgraaf/Koopmans (32500 XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers (Dossier 32500-XIII)
Uitvoering motie Dijkgraaf/Koopmans (32500 XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers Brief regering ...

Motie-Van Gerven over onderzoek naar de ecologische kwaliteit van de compensatie van de Tweede Maasvlakte (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Gerven over onderzoek naar de ecologische kwaliteit van de compensatie van de Tweede Maasvlakte Motie ...

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi over aanvullende bepalingen voor natuurbescherming op de BES-eilanden (Dossier 32500-XIII)
Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi over aanvullende bepalingen voor natuurbescherming op de BES-eilanden Motie ...

Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (t.v.v. (32500 XIII, nr. 121) (Dossier 32500-XIII)
Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (t.v.v. (32500 XIII, nr. 121) Motie (gewijzigd/nader) ...

Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg Energie op 6 december 2010 (Dossier 32500-XIII)
Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg Energie op 6 december 2010 Brief regering ...

Departementale herindeling en begrotingsartikelen (Dossier 32500-XIII)
Departementale herindeling en begrotingsartikelen Brief regering ...

Motie-Jacobi/Braakhuis over grondgebonden erkenning van streekproducten (Dossier 32500-XIII)
Motie-Jacobi/Braakhuis over grondgebonden erkenning van streekproducten Motie ...

Motie-Ouwehand/Jacobi over herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand/Jacobi over herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen Motie ...

Motie-Van Gerven over meebetalen door vervuilende fabrieken aan sanering van rivierbodems (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Gerven over meebetalen door vervuilende fabrieken aan sanering van rivierbodems Motie ...

Motie-Jacobi over niet afstoten van gronden buiten de ehs door Staatsbosbeheer (Dossier 32500-XIII)
Motie-Jacobi over niet afstoten van gronden buiten de ehs door Staatsbosbeheer Motie ...

Motie-Jacobi c.s. over een versnelling van de realisatie van natuur (Dossier 32500-XIII)
Motie-Jacobi c.s. over een versnelling van de realisatie van natuur Motie ...

Motie-Van Gerven over verplicht stellen van adequate brandbestrijdingsmiddelen voor stallen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Gerven over verplicht stellen van adequate brandbestrijdingsmiddelen voor stallen Motie ...

Motie-Verhoeven/Braakhuis over omzetten van de verplichte bijdrage aan de kamers van koophandel in een vrijwillige bijdrage (Dossier 32500-XIII)
Motie-Verhoeven/Braakhuis over omzetten van de verplichte bijdrage aan de kamers van koophandel in een vrijwillige bijdrage Motie ...