Zoeken


Dossier
32127 231
33161 205
33348 193
33962 190
33891 177
Meer...
33841 172
31389 153
33979 141
34302 125
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
34348 109
34785 104
33106 100
32372 98
33669 95
31704 94
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
32127 231
33161 205
33348 193
33962 190
33891 177
Meer...
33841 172
31389 153
33979 141
34302 125
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
34348 109
34785 104
33106 100
32372 98
33669 95
31704 94
Status
Datum
Van:
Tot:

22710 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 21 over de bewaartermijn voor met onderzoeksopdrachtgerichte interceptie verworven gegevens (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 21 over de bewaartermijn voor met onderzoeksopdrachtgerichte interceptie verworven gegevens Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 10 over de bescherming van de journalistieke bron (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 10 over de bescherming van de journalistieke bron Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven over het opnemen van een notificatieplicht (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Verhoeven over het opnemen van een notificatieplicht Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 13 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 59, eerste lid, wordt na «de uitoefening van» ingevoegd: een bijzondere bevoegdheid waarvoor op grond van artikel 30, tweede of derde lid, toestemming is verleend en. ...

Subamendement van het lid Schouten over goedkeuring van de Tweede Kamer voor staking van de vermoedelijk onrechtmatige uitoefening van een bevoegdheid (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Subamendement van het lid Schouten over goedkeuring van de Tweede Kamer voor staking van de vermoedelijk onrechtmatige uitoefening van een bevoegdheid Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 51 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 8 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In het amendement van het lid Voortman (stuk nr. ...

Amendement van de leden Verhoeven en Voortman ter vervanging van nr. 8 over binnendringen met een valse hoedanigheid (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van de leden Verhoeven en Voortman ter vervanging van nr. 8 over binnendringen met een valse hoedanigheid Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 48 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 35 over rapportages van de rechtbank (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 35 over rapportages van de rechtbank Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 63 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 47 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 47 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 26 over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 26 over ministeriële toestemming bij geautomatiseerde data-analyse Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 62 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 Ontvangen 13 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 32, tweede lid, wordt «en 57, tweede lid» vervangen door: , 57, tweede lid, en 60, 1a-de lid. ...

Gewijzigde motie van het lid Recourt over een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden (t.v.v. 34588-55) (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Recourt over een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden (t.v.v. 34588-55) Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RECOURT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55 Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het voorliggend wetsvoorstel de noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit als criteria voor de inzet van bevoegdheden gelden; van mening dat de inzet van de bevoegdheden door de diensten zo gericht als mogelijk dient te zijn; van mening dat deze gerichtheid ook betrekking moet hebben op onderzoeksopdrachtgerichte interceptie waarbij er informatie wordt vergaard van personen of organisaties waarvoor de interceptie niet direct bedoeld is; constaterende dat er discussie bestaat over de vraag of met de voornoemde wettelijke normen de eis van gerichtheid wel voldoende is geborgd; spreekt uit dat de wettelijke eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit ook geïnterpreteerd worden en in de praktijk gebruikt worden als eisen die zullen leiden tot een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 28 over de wegingscriteria bij samenwerkingsrelaties en niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsrelatie (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 28 over de wegingscriteria bij samenwerkingsrelaties en niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten zonder samenwerkingsrelatie Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 24 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 24 over nadere invulling van "geautomatiseerde werken" bij amvb Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Van Raak over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Van Raak over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK Ontvangen 7 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 41, derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Verhoeven over het bevorderen van de rechtseenheid als taak voor de TIB en de CTIVD (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Verhoeven over het bevorderen van de rechtseenheid als taak voor de TIB en de CTIVD Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 7 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 32 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Van Raak over een rechterlijke toets voorafgaand aan de inzet van bevoegdheden jegens notarissen en volksvertegenwoordigers (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Van Raak over een rechterlijke toets voorafgaand aan de inzet van bevoegdheden jegens notarissen en volksvertegenwoordigers Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK Ontvangen 7 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 29, tweede lid, onderdeel c, wordt «journalist of advocaat» vervangen door: journalist, advocaat, notaris of lid van een vertegenwoordigend orgaan. ...

Amendement van het lid Van Raak c.s. ter vervanging van nr. 40 over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Van Raak c.s. ter vervanging van nr. 40 over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Amendement van het lid Voortman over het niet aanleggen van een DNA-databank (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Voortman over het niet aanleggen van een DNA-databank Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 8 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Van Raak ter vervanging van nr. 20 over het schrappen van de sleepnetbevoegdheid (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Van Raak ter vervanging van nr. 20 over het schrappen van de sleepnetbevoegdheid Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN RAAK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 7 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 48, eerste lid, eerste volzin, wordt «elke vorm van telecommunicatie» vervangen door: niet-kabelgebonden telecommunicatie. ...

Motie van het lid Schouten over risico's bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Motie; Motie van het lid Schouten over risico's bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN Voorgesteld 8 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor kan komen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over gegevens beschikken via buitenlandse partners die op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet verkregen mochten worden; overwegende dat door toenemende uitwisseling tussen diensten dit vaker voor kan komen; verzoekt de regering, de CTIVD te vragen onderzoek te doen naar dergelijke risico's bij de uitwisseling van data met buitenlandse diensten, de mate waarin dergelijke data wordt verkregen en de wijze waarop de diensten met deze data omgaan en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Verhoeven over het niet hacken van apparaten indien dit de lichamelijke integriteit schendt (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Amendement; Amendement van het lid Verhoeven over het niet hacken van apparaten indien dit de lichamelijke integriteit schendt Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 8 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Reactie op de amendementen inzake de Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Brief regering; Reactie op de amendementen inzake de Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) ...