Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

134 resultaten

Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar twee jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar twee jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK Ontvangen 4 november 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar». ...

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet t.v.v. nr. 21 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet t.v.v. nr. 21 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 23 over niet verrekenen gratificaties tot 1200 euro per jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 23 over niet verrekenen gratificaties tot 1200 euro per jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over het verkrijgen van tenminste een totaalinkomen gelijk aan het functieloon (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over het verkrijgen van tenminste een totaalinkomen gelijk aan het functieloon Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK Ontvangen 4 november 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel S, wordt in het voorgestelde artikel 2:40 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Stoffer over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Stoffer over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar». ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 3 jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 3 jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 28 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «drie jaar ». ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over behoud van de voortgezette werkregeling (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk over behoud van de voortgezette werkregeling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 28 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt «artikel 2:40» vervangen door «de artikelen 2:40 en 2:41». ...

Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 10 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 10 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar». ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 13 over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 13 over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 31 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 1:4 wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 1:4a. ...

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 12 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 12 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 9 over behoud van de voortgezette werkregeling (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 9 over behoud van de voortgezette werkregeling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt «artikel 2:40» vervangen door «de artikelen 2:40 en 2:41». ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 1:4 wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 1:4a. ...

Amendement van het lid Renkema over het baseren van de grondslag op het functieloon (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Renkema over het baseren van de grondslag op het functieloon Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel S, wordt het voorgestelde artikel 2:40 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bruins c.s. over geen volledige verrekening van bijverdiensten bij DGA (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Bruins c.s. over geen volledige verrekening van bijverdiensten bij DGA Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over niet verrekenen gratificaties tot 1200 euro per jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk over niet verrekenen gratificaties tot 1200 euro per jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 1 november 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Renkema over het UWV-voorstel overnemen om voor bepaalde jongeren de beoordeling van duurzaamheid op te schorten (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Motie; Motie van het lid Renkema over het UWV-voorstel overnemen om voor bepaalde jongeren de beoordeling van duurzaamheid op te schorten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 18 MOTIE VAN HET LID RENKEMA Voorgesteld 30 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de uitsluitingsgrond studeren in de Wajong 2015 komt te vervallen; constaterende dat er nog steeds een groep jongeren zal zijn die geen Wajong-uitkering zullen ontvangen, omdat het voor het UWV lastig is om te beoordelen of deze jongeren duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, omdat zij nog studeren of op school zitten; overwegende dat deze jongeren hierdoor in een lastige financiële positie terechtkomen; constaterende dat het UWV heeft voorgesteld om voor deze jongeren de beoordeling van de duurzaamheid op te schorten, zodat zij alsnog een uitkering kunnen krijgen; verzoekt de regering, dit voorstel van het UWV over te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het wetsvoorstel aanpassen om de regels te harmoniseren zonder verslechtering (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Motie; Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het wetsvoorstel aanpassen om de regels te harmoniseren zonder verslechtering Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 17 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over het wetsvoorstel eerst laten beoordelen door het College voor de Rechten van de Mens (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Motie; Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over het wetsvoorstel eerst laten beoordelen door het College voor de Rechten van de Mens Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 30 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering reeds een korting op de Wajong-uitkering heeft doorgevoerd van € 80 per maand; overwegende dat het voorliggende wetsvoorstel in combinatie met de reeds doorgevoerde korting mogelijk strijdig is met het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap en daarmee een inbreuk vormt op fundamentele mensenrechten; verzoekt de regering, eerst het wetsvoorstel in samenhang met de korting te laten beoordelen door het College voor de Rechten van de Mens, en daarna pas in stemming te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Motie; Motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 19 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 30 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat loondispensatie nadelen kent, zoals het feit dat mensen geen volwaardig salaris hebben en geen fatsoenlijk pensioen opbouwen; overwegende dat de Raad van State heeft aangegeven dat bij een harmonisering van de Wajong ook het fenomeen loondispensatie meegenomen moet worden; verzoekt de regering, te onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over heldere en goede voorlichting over de gevolgen van de harmonisatie (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Motie; Motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over heldere en goede voorlichting over de gevolgen van de harmonisatie Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 20 MOTIE VAN HET LID NIJKERKEN-DE HAAN C.S. ...