Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

184 resultaten

Handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers
Handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie en Veiligheid over handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers (ingezonden 4 oktober 2019). ...

De situatie in het kamp Al-Hol in Syrisch Koerdistan
De situatie in het kamp Al-Hol in Syrisch Koerdistan Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over de situatie in het kamp Al-Hol in Syrisch Koerdistan (ingezonden 4 oktober 2019). ...

Het bezoek van premier Rutte aan Indonesië
Het bezoek van premier Rutte aan Indonesië Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Ploumen (PvdA), Karabulut (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken over het bezoek van premier Rutte aan Indonesië (ingezonden 4 oktober 2019). ...

Het bericht ‘Koraal Curaçao vernield door olieplatform’
Het bericht ‘Koraal Curaçao vernield door olieplatform’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Remco Dijkstra en Bosman (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Koraal Curaçao vernield door olieplatform» (ingezonden 4 oktober 2019). ...

Het artikel ‘Nederland achter met hernieuwbare energie’
Het artikel ‘Nederland achter met hernieuwbare energie’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Nederland achter met hernieuwbare energie» (ingezonden 4 oktober 2019). ...

Een mogelijk cookiewall-verbod
Een mogelijk cookiewall-verbod Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Middendorp en Van Gent (beiden VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over een mogelijk cookiewall-verbod (ingezonden 4 oktober 2019). ...

Het bericht 'Maximumsnelheid op de A79 bij Meerssen naar 90 km/u'
Het bericht 'Maximumsnelheid op de A79 bij Meerssen naar 90 km/u' Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Remco Dijkstra en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Maximumsnelheid op de A79 bij Meerssen naar 90 km/u. ...

Het bericht ‘Meerjarig onderzoek naar functiedifferentiatie verpleegkundigen van start’
Het bericht ‘Meerjarig onderzoek naar functiedifferentiatie verpleegkundigen van start’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Meerjarig onderzoek naar functiedifferentiatie verpleegkundigen van start» (ingezonden 4 oktober 2019). ...

Het feit dat de Belastingdienst het recht op huurtoeslag heeft afgewezen, terwijl een burger het wel had doordat er sprake was van verworven rechten
Het feit dat de Belastingdienst het recht op huurtoeslag heeft afgewezen, terwijl een burger het wel had doordat er sprake was van verworven rechten Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken over het feit dat de Belastingdienst het recht op huurtoeslag heeft afgewezen, terwijl een burger het wel had doordat er sprake was van verworven rechten (ingezonden 4 oktober 2019). ...

Het zinloze karakter van de vervangende hechtenis bij betalingsonmacht
Het zinloze karakter van de vervangende hechtenis bij betalingsonmacht Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het zinloze karakter van de vervangende hechtenis bij betalingsonmacht (ingezonden 4 oktober 2019). ...

De alternatieve luchtvaartnota van Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, waaruit blijkt dat krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is
De alternatieve luchtvaartnota van Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, waaruit blijkt dat krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de alternatieve luchtvaartnota van Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, waaruit blijkt dat krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is (ingezonden 4 oktober 2019). ...

De beruchte spoorwegovergang in Castricum
De beruchte spoorwegovergang in Castricum Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Amhaouch en De Pater-Postma (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de beruchte spoorwegovergang in Castricum (ingezonden 7 oktober 2019). ...

De greep in de ABP-kas
De greep in de ABP-kas Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President over de greep in de ABP-kas (ingezonden 7 oktober 2019). ...

Het zonder waarschuwing incasseren van een openstaande toeslagschuld
Het zonder waarschuwing incasseren van een openstaande toeslagschuld Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Leijten en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het zonder waarschuwing incasseren van een openstaande toeslagschuld (ingezonden 7 oktober 2019). ...

Het bericht dat een dubieuze afbouwverzekeraar het project in Brielle niet af bouwt
Het bericht dat een dubieuze afbouwverzekeraar het project in Brielle niet af bouwt Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Koerhuis en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht dat een dubieuze afbouwverzekeraar het project in Brielle niet af bouwt (ingezonden 7 oktober 2019). ...

De nog volstrekt onhoudbare en verslechtende situatie op vluchtelingenkampen op Lesbos
De nog volstrekt onhoudbare en verslechtende situatie op vluchtelingenkampen op Lesbos Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de nog volstrekt onhoudbare en verslechtende situatie op vluchtelingenkampen op Lesbos (ingezonden 8 oktober 2019). ...

Borstvergrotingen pillen
Borstvergrotingen pillen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Medische Zorg over borstvergrotingen pillen (ingezonden 8 oktober 2019). ...

De indexatie van jeugdzorgtarieven
De indexatie van jeugdzorgtarieven Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de indexatie van jeugdzorgtarieven (ingezonden 8 oktober 2019). ...

'Baggersector ligt goeddeels stil door strengere norm chemische stoffen PFAS'
'Baggersector ligt goeddeels stil door strengere norm chemische stoffen PFAS' Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over «baggersector ligt goeddeels stil door strengere norm chemische stoffen PFAS» (ingezonden 8 oktober 2019). ...

Het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’
Het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de antwoorden op het bericht «Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood» (ingezonden 9 oktober 2019). ...