Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen
Een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen (ingezonden 5 augustus 2019). ...

Nota van wijziging (Dossier 32411)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 augustus 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid». ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32411)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 augustus 2019 INHOUDSOPGAVE blz. ...