Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

105 resultaten

Het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’
Het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht «All-points alert out for «most dangerous Portuguese terrorist of them all»» (ingezonden 31 juli 2019). ...

Het corruptieschandaal bij de UNRWA
Het corruptieschandaal bij de UNRWA Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Weerdenburg en De Roon (beiden PVV) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het corruptieschandaal bij de UNRWA (ingezonden 31 juli 2019). ...

De chaos op Schiphol door de brandstofstoring
De chaos op Schiphol door de brandstofstoring Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de chaos op Schiphol door de brandstofstoring (ingezonden 31 juli 2019). ...

De coulanceregeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam met betrekking tot de in het verleden te hoge collegegelden voor de Parttime Master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management
De coulanceregeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam met betrekking tot de in het verleden te hoge collegegelden voor de Parttime Master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de coulanceregeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam met betrekking tot de in het verleden te hoge collegegelden voor de Parttime Master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management (ingezonden 31 juli 2019). ...

Het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg gaan schrappen zonder alternatieve opvang
Het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg gaan schrappen zonder alternatieve opvang Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg gaan schrappen zonder alternatieve opvang (ingezonden 31 juli 2019). ...

De zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije
De zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije (ingezonden 31 juli 2019). ...

Een onderzoek naar kernenergie als vermeend klimaatvriendelijke energievoorziening
Een onderzoek naar kernenergie als vermeend klimaatvriendelijke energievoorziening Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over een onderzoek naar kernenergie als vermeend klimaatvriendelijke energievoorziening (ingezonden 31 juli 2019). ...

De berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’
De berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van der Molen en Van Dam (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over de berichten «Verkeerde afslag politie» en «Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar» (ingezonden 31 juli 2019). ...

Het bericht ‘Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht’
Het bericht ‘Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kerstens en Kuiken (beiden PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht» (ingezonden 1 augustus 2019). ...

‘Ongepaste en onwettelijke’ inzage in onderzoeksopzet Shell Papers
‘Ongepaste en onwettelijke’ inzage in onderzoeksopzet Shell Papers Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Beckerman en Kwint (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over «ongepaste en onwettelijke» inzage in onderzoeksopzet Shell Papers (ingezonden 1 augustus 2019). ...

Het wegpesten van een transgenderstel in Heerlen
Het wegpesten van een transgenderstel in Heerlen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het wegpesten van een transgenderstel in Heerlen (ingezonden 1 augustus 2019). ...

Uitspraken van de minister inzake het vrijhandelsverdrag met de Mercosur-landen
Uitspraken van de minister inzake het vrijhandelsverdrag met de Mercosur-landen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over uitspraken van de Minister inzake het vrijhandelsverdrag met de Mercosur-landen (ingezonden 1 augustus 2019). ...

De opnieuw opgelegde celstraf voor een Chinese internetdissident en de slechte gezondheidszorg in Chinese detentie
De opnieuw opgelegde celstraf voor een Chinese internetdissident en de slechte gezondheidszorg in Chinese detentie Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de opnieuw opgelegde celstraf voor een Chinese internetdissident en de slechte gezondheidszorg in Chinese detentie (ingezonden 1 augustus 2019). ...

Tbs voor verkrachters
Tbs voor verkrachters Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over tbs voor verkrachters (ingezonden 1 augustus 2019). ...

De aanhoudende mensenrechtenschendingen in het Amazoneregenwoud, de plannen van president Bolsonaro van Brazilië om het Amazonewoud verder te vernietigen en de dubbele moraal die de EU hierover op nahoudt
De aanhoudende mensenrechtenschendingen in het Amazoneregenwoud, de plannen van president Bolsonaro van Brazilië om het Amazonewoud verder te vernietigen en de dubbele moraal die de EU hierover op nahoudt Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de aanhoudende mensenrechtenschendingen in het Amazoneregenwoud, de plannen van president Bolsonaro van Brazilië om het Amazonewoud verder te vernietigen en de dubbele moraal die de EU hierover op nahoudt (ingezonden 1 augustus 2019). ...

Het bericht ‘Opvangkampen op Samos een hel: dit niet eerder gezien’
Het bericht ‘Opvangkampen op Samos een hel: dit niet eerder gezien’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Opvangkampen op Samos een hel: dit niet eerder gezien» (ingezonden 2 augustus 2019). ...

Het bericht dat de politie niet diverser wordt
Het bericht dat de politie niet diverser wordt Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de politie niet diverser wordt (ingezonden 2 augustus 2019). ...

De patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia Ziekenhuis
De patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia Ziekenhuis Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over de patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia Ziekenhuis (ingezonden 2 augustus 2019). ...

Het door de Chinese autoriteiten oppakken van activist(en) die zich onder meer inzetten voor hiv-/aidspatiënten
Het door de Chinese autoriteiten oppakken van activist(en) die zich onder meer inzetten voor hiv-/aidspatiënten Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Ploumen, Van den Hul (beiden PvdA) en Diks (GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het door de Chinese autoriteiten oppakken van activist(en) die zich onder meer inzetten voor hiv-/aidspatiënten (ingezonden 2 augustus 2019). ...

Het beïnvloeden van persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand door het ministerie van Veiligheid en Justitie
Het beïnvloeden van persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand door het ministerie van Veiligheid en Justitie Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het beïnvloeden van persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (ingezonden 2 augustus 2019). ...