Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

88 resultaten

Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’
Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders» (ingezonden 17 juli 2019). ...

De antwoorden op de vragen over het bericht ‘Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels'
De antwoorden op de vragen over het bericht ‘Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels' Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wörsdörfer en Van Haga (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de antwoorden op de vragen over het bericht «Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels» (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het terugbetalen van de lerarenbeurs
Het terugbetalen van de lerarenbeurs Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het terugbetalen van de lerarenbeurs (ingezonden 17 juli 2019). ...

Beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen
Beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Asscher en Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen (ingezonden 18 juli 2019). ...

De berichten ‘Invloed IS op Haags jeugdwerk’ en ‘De Marokkanen nemen in dit buurthuis de boel over’
De berichten ‘Invloed IS op Haags jeugdwerk’ en ‘De Marokkanen nemen in dit buurthuis de boel over’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over de berichten «Invloed IS op Haags jeugdwerk» en «De Marokkanen nemen in dit buurthuis de boel over» (ingezonden 18 juli 2019). ...

Het artikel “De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders"
Het artikel “De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders" Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Groothuizen en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Buitenlandse zaken over het artikel «De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders» (ingezonden 18 juli 2019). ...

Reders die op zoek zijn naar veilige havens
Reders die op zoek zijn naar veilige havens Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Jasper vanDijk (SP), Van Ojik (GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie) en Kuiken (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over reders die op zoek zijn naar veilige havens (ingezonden 18 juli 2019). ...

Kosten en opbrengsten in de belastingsfeer van allochtonen
Kosten en opbrengsten in de belastingsfeer van allochtonen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister en de Staatssecretaris van Financiën over kosten en opbrengsten in de belastingsfeer van allochtonen (ingezonden 19 juli 2019). ...

Kosten van (niet-westerse) allochtonen
Kosten van (niet-westerse) allochtonen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming over kosten van (niet-westerse) allochtonen (ingezonden 19 juli 2019). ...

Aan allochtonen toe te rekenen kosten op het gebied van woning/huisvesting (sociale huurwoningen, huurtoeslag, subsidies etc.)
Aan allochtonen toe te rekenen kosten op het gebied van woning/huisvesting (sociale huurwoningen, huurtoeslag, subsidies etc.) ...

De verbijsterende CAF affaire met de kinderopvangtoeslag
De verbijsterende CAF affaire met de kinderopvangtoeslag Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Staatssecretaris van Financiën over de verbijsterende CAF-affaire met de kinderopvangtoeslag (ingezonden 19 juli 2019). ...

EZK-gerelateerde kosten van allochtonen
EZK-gerelateerde kosten van allochtonen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over EZK-gerelateerde kosten van allochtonen (ingezonden 19 juli 2019). ...

Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen
Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen (ingezonden 19 juli 2019). ...

De kwantificering van zorgkosten
De kwantificering van zorgkosten Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg over de kwantificering van zorgkosten (ingezonden 19 juli 2019). ...

Aan Defensie gerelateerde kosten van allochtonen
Aan Defensie gerelateerde kosten van allochtonen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister en de Staatssecretaris van Defensie over aan Defensie gerelateerde kosten van allochtonen (ingezonden 19 juli 2019). ...

Kosten van OCW-voorzieningen voor allochtonen
Kosten van OCW-voorzieningen voor allochtonen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over kosten van OCW-voorzieningen voor allochtonen (ingezonden 19 juli 2019). ...

De uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12
De uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12 Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/ A12 (ingezonden 19 juli 2019). ...

Kosten gerelateerd aan de sociale zekerheid van allochtonen
Kosten gerelateerd aan de sociale zekerheid van allochtonen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kosten gerelateerd aan de sociale zekerheid van allochtonen (ingezonden 19 juli 2019). ...

Kosten, die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet- westerse) allochtonen in Nederland
Kosten, die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet- westerse) allochtonen in Nederland Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel vanDijk (allen PVV) aan de Minister en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over kosten, die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet-westerse) allochtonen in Nederland (ingezonden 19 juli 2019). ...

Het bericht ‘Duizenden veehouders nog in ongewis over fosfaatrechten’
Het bericht ‘Duizenden veehouders nog in ongewis over fosfaatrechten’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Lodders (VVD) en Geurts (CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Duizenden veehouders nog in ongewis over fosfaatrechten» (ingezonden 19 juli 2019). ...