Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35186)
Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk internationaal internationale samenwerking Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 juli 2019 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 4 april 2019 met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (hierna: de Overeenkomst). ...

Nota van wijziging (Dossier 32411)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 augustus 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid». ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32411)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 augustus 2019 INHOUDSOPGAVE blz. ...