Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35186)
Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk internationaal internationale samenwerking Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 juli 2019 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 4 april 2019 met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (hierna: de Overeenkomst). ...

Het bericht 'Bezorgers websuper Picnic luiden noodklok over arbeidsomstandigheden'
Het bericht 'Bezorgers websuper Picnic luiden noodklok over arbeidsomstandigheden' Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Palland (CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Bezorgers websuper Picnic luiden noodklok over arbeidsomstandigheden» (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’
Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders» (ingezonden 17 juli 2019). ...

Bpm-fraude bij importauto’s
Bpm-fraude bij importauto’s Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Lodders en RemcoDijkstra (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over bpm-fraude bij importauto’s (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het bericht dat bezorgers van online supermarkt Picnic de noodklok luiden over de arbeidsomstandigheden
Het bericht dat bezorgers van online supermarkt Picnic de noodklok luiden over de arbeidsomstandigheden Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale, Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat bezorgers van online supermarkt Picnic de noodklok luiden over de arbeidsomstandigheden (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’
Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel» (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen
Het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen (ingezonden 17 juli 2019). ...

De antwoorden op de vragen over het bericht ‘Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels'
De antwoorden op de vragen over het bericht ‘Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels' Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wörsdörfer en Van Haga (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de antwoorden op de vragen over het bericht «Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels» (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het terugbetalen van de lerarenbeurs
Het terugbetalen van de lerarenbeurs Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het terugbetalen van de lerarenbeurs (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het Capaciteitsplan 2016 van het Capaciteitsorgaan
Het Capaciteitsplan 2016 van het Capaciteitsorgaan Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Capaciteitsplan 2016 van het Capaciteitsorgaan (ingezonden 17 juli 2019). ...

Uitbuiting van arbeidsmigranten in Zeewolde
Uitbuiting van arbeidsmigranten in Zeewolde Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitbuiting van arbeidsmigranten in Zeewolde (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media
Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat er onrust heerst binnen het Commissariaat voor de Media (ingezonden 17 juli 2019). ...

Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’
Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht «Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest» (ingezonden 18 juli 2019). ...

De export van cybersurveillance technologie
De export van cybersurveillance technologie Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Ojik en Diks (beiden GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de export van cybersurveillance technologie (ingezonden 18 juli 2019). ...

Beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen
Beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Asscher en Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen (ingezonden 18 juli 2019). ...

De berichten ‘Invloed IS op Haags jeugdwerk’ en ‘De Marokkanen nemen in dit buurthuis de boel over’
De berichten ‘Invloed IS op Haags jeugdwerk’ en ‘De Marokkanen nemen in dit buurthuis de boel over’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over de berichten «Invloed IS op Haags jeugdwerk» en «De Marokkanen nemen in dit buurthuis de boel over» (ingezonden 18 juli 2019). ...

Het artikel “De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders"
Het artikel “De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders" Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Groothuizen en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Buitenlandse zaken over het artikel «De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders» (ingezonden 18 juli 2019). ...

Reders die op zoek zijn naar veilige havens
Reders die op zoek zijn naar veilige havens Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Jasper vanDijk (SP), Van Ojik (GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie) en Kuiken (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over reders die op zoek zijn naar veilige havens (ingezonden 18 juli 2019). ...

Het bericht dat het kansloos was om de nieuwe met subsidie gefinancierde hoogoven van Tata Steel in IJmuiden te laten bouwen
Het bericht dat het kansloos was om de nieuwe met subsidie gefinancierde hoogoven van Tata Steel in IJmuiden te laten bouwen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Futselaar en Lacin (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat het kansloos was om de nieuwe met subsidie gefinancierde hoogoven van Tata Steel in IJmuiden te laten bouwen (ingezonden 18 juli 2019). ...

Nota van wijziging (Dossier 32411)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 augustus 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid». ...