Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

200 resultaten

Het bericht ‘Dimence werkt met Skype-psychiater in India: geniaal of gek?’
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Dimence werkt met Skype-psychiater in India: geniaal of gek?» ...

Peperdure zesweekse schoolreizen van vierduizend euro
Vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over peperdure zesweekse schoolreizen van vierduizend euro (ingezonden 29 januari 2019). ...

Het bericht dat een in Nederland veroordeelde pedofiel kon emigreren naar Kenia en zich daar jarenlang kon vergrijpen aan minderjarige meisjes
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een in Nederland veroordeelde pedofiel kon emigreren naar Kenia en zich daar jarenlang kon vergrijpen aan minderjarige meisjes (ingezonden 29 januari 2019). ...

Het bericht 'Taskforce drugsbestrijding wil legitimatieplicht voor afzender postpakket'
Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Taskforce drugsbestrijding wil legitimatieplicht voor afzender postpakket» (ingezonden 29 januari 2019). ...

De presentatie van het Rocky Mountain Institute m.b.t. luchtvaartemissies tijdens het WEF in Davos met het onderliggende rapport en het “Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019” van EEA, EASA en EuroControl
Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de presentatie van het Rocky Mountain Institute (RMI) met betrekking tot luchtvaartemissies tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos met het onderliggende rapport en het milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019 van het European Environment Agency (EEA), European Aviation Safety Agency (EASA) en EUROCONTROL (ingezonden 29 januari 2019). ...

Het bericht ‘Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk’
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk» (ingezonden 29 januari 2019). ...

Het voorstel op Sint Maarten om het geld voor wederopbouw te gebruiken voor de bouw van een heel duur nieuw parlement
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorstel op Sint Maarten om het geld voor wederopbouw te gebruiken voor de bouw van een heel duur nieuw parlement (ingezonden 29 januari 2019). ...

De Daglichtkas
Vragen van de leden Weverling en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Daglichtkas (ingezonden 30 januari 2019). ...

Spookburgers en gemeenten die een briefadres weigeren
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over spookburgers en gemeenten die een briefadres weigeren (ingezonden 30 januari 2019). ...

Het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren niet worden vergoed door Zilveren Kruis, waardoor waken bij iemand die dood gaat niet kan
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren niet worden vergoed door Zilveren Kruis, waardoor waken bij iemand die dood gaat niet kan (ingezonden 30 januari 2019). ...

De last van het lijden en het krijgen van je recht na een medische misser
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister van Medische Zorg over de last van het lijden en het krijgen van je recht na een medische misser (ingezonden 30 januari 2019). ...

Het bericht dat ex-gedetineerden nog steeds niet tot nauwelijks verzekeringen kunnen afsluiten
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat ex-gedetineerden nog steeds niet tot nauwelijks verzekeringen kunnen afsluiten (ingezonden 30 januari 2019). ...

Het bericht dat apothekers schaarse medicijnen doorsluizen naar het buitenland
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat apothekers schaarse medicijnen doorsluizen naar het buitenland (ingezonden 30 januari 2019). ...

Het bericht dat Defensie zich nog geen raad weet met steeds kleinere drones
Vragen van de leden Bosman, RemcoDijkstra, Koopmans en Laan-Geselschap (allen VVD) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Defensie zich nog geen raad weet met steeds kleinere drones (ingezonden 30 januari 2019). ...

Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus
Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus (ingezonden 30 januari 2019). ...

Zwijgcontract in de jeugdbescherming
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zwijgcontract in de jeugdbescherming (ingezonden 30 januari 2019). ...

Het bericht ‘Undercover in de wereld van het nieuwe roken’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Undercover in de wereld van het nieuwe roken» (ingezonden 30 januari 2019). ...

Het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (ingezonden 30 januari 2019). ...

Het bericht ‘Burgemeesters onbekend met met regels demonstraties'
Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Burgemeesters onbekend met met regels demonstraties» (ingezonden 30 januari 2019). ...

De gevolgen voor provincies bij het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen voor provincies bij het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening (ingezonden 30 januari 2019). ...