Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

Kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen (ingezonden 27 juli 2017). ...

Het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia
Vragen van het lid Van Helvert en Van der Molen (beiden CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken over het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia (ingezonden 27 juli 2017). ...

De veiligheidssituatie van diplomaten in Venezuela
Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie van diplomaten in Venezuela (ingezonden 28 juli 2017). ...

De onbetrouwbaarheid van flitsapparatuur
Vragen van het lid Visser (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de onbetrouwbaarheid van flitsapparatuur (ingezonden 28 juli 2017). ...

Overlast vliegverkeer in Zuid-Limburg
Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over overlast vliegverkeer in Zuid-Limburg (ingezonden 28 juli 2017). ...

Het gebruik van spyware in China
Vragen van de leden Karabulut en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van spyware in China (ingezonden 28 juli 2017). ...

Het bereiken van een definitief akkoord tussen Turkije en Rusland over het leveren van S-400 luchtverdedigingssystemen
Vragen van de leden Ten Broeke (VVD) en Knops (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bereiken van een definitief akkoord tussen Turkije en Rusland over het leveren van S-400 luchtverdedigingssystemen (ingezonden 28 juli 2017). ...

Uitreisverboden voor Nederlanders in Turkije
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over uitreisverboden voor Nederlanders in Turkije (ingezonden 31 juli 2017). ...

De handel in zand uit West-Sahara
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de handel in zand uit West-Sahara (ingezonden 31 juli 2017). ...

Het inspectieonderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017.
Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over het inspectieonderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017 (ingezonden 31 juli 2017). ...

Het bericht dat de Inspectie Jeugdzorg geen onderzoek doet naar zelfdoding.
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Inspectie Jeugdzorg geen onderzoek doet naar zelfdoding (ingezonden 31 juli 2017). ...

Het bericht " 'Engeland neemt paspoort van 150 Syriëgangers af: 'Britse nationaliteit is geen absoluut recht' "
Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Engeland neemt paspoort van 150 Syriëgangers af: «Britse nationaliteit is geen absoluut recht»» (ingezonden 1 augustus 2017). ...

Het bericht '112 bij ramp? In de wacht' naar aanleiding van het onderzoek naar de stroomstoring in Amsterdam op 17 januari 2017
Vragen van de leden Van Engelshoven en Paternotte (beiden D66) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken over het bericht «112 bij ramp? ...

Camping Fort Oranje
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over camping Fort Oranje (ingezonden 1 augustus 2017). ...

Het bericht dat de schrijfvaardigheid van kinderen achteruit holt
Vragen van de leden Futselaar (SP) en Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de schrijfvaardigheid van kinderen achteruit holt (ingezonden 1 augustus 2017). ...

Het bericht ‘bevel rechter leidt niet tot snelle hulp jongere’
Vragen van de leden Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over jongeren die van de jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, maar langdurig op een wachtlijst terecht komen (ingezonden 2 augustus 2017). ...

De ontruiming van Fort Oranje
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontruiming van Fort Oranje (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Het sluiten van studiecentra van de Open Universiteit
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het sluiten van studiecentra van de Open Universiteit (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (ingezonden 2 augustus 2017). ...

De arrestatie van een Nederlander in Turkije
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Nederlander in Turkije (ingezonden 2 augustus 2017). ...