Kamerstuk 33369-4

Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van het lid Bosma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Gepubliceerd: 24 januari 2013
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33369-4.html
ID: 33369-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BOSMA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2013

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Driessen, ondergetekende de verdediging van dit voorstel zal voortzetten.

Bosma