Gepubliceerd: 3 april 2012
Indiener(s): Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33046-36.html
ID: 33046-36

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2012

Bijgaand ontvangt u, zoals u verzocht in uw brief van 28 maart jl. een afschrift van mijn reactie op de brief van Unie KBO over de Wet wijziging ingangsdatum AOW-pensioen.1

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp