Kamerstuk 32123-VI-3

Motie Fritsma over de grootst mogelijke spoed bij het onderzoek naar de shariarechtspraak

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 23 september 2009
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-3.html
ID: 32123-VI-3

38,7 %
61,3 %

CU

Verdonk

PVV

SP

SGP

PvdD

VVD

D66

CDA

PvdA

GL


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 3
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 23 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van groot belang is om het onderzoek naar shariarechtspraak in Nederland snel uit te voeren zodat het probleem ook snel aangepakt kan worden;

verzoekt de regering de grootst mogelijke spoed te betrachten bij het uitvoeren van het onderzoek naar het voorkomen van shariarechtspraak in Nederland en om de uitkomst van dit onderzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de aanvang van het kerstreces, aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma