Kamerstuk 31994-29

Reactie n.a.v. het amendement van de leden Spekman en Anker over een vergunningverlening onder een beperking verband houdend met langdurig verblijf van een in Nederland geworteld kind (wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (31994)

Dossier: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

Gepubliceerd: 11 december 2009
Indiener(s): Nebahat Albayrak (staatssecretaris justitie) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31994-29.html
ID: 31994-29