Geschenken aan Kamerleden

Omschrijving
Partij
Soort
Persoon

5 geschenken gevonden met een totaal bedrag van €1316. Gemiddeld €329 per geschenk.
Ontvangen van Boom uitgevers Amsterdam drie boeken: Montesquieu, over de geest van de wetten (waarde €64,50); Mill over de vrijheid (waarde €18,50) en Pascal Bruckner, Tirannie van het berouw (€23,90), Totale waarde €106,90.
Ontvangen eind maart een klok van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Waarde is onbekend: wie hem graag wil hebben mag zich melden op k.vvelzen@tweedekamer.nl .
Ontvangen op 25 april een doos houdende asperges en wijn. De 25 dozen, die aan het lid Van Velzen en de SP-fractie zijn verstuurd, zijn aan het Leger des Heils in Den Haag geschonken. De geschatte waarde is ergens tussen de€600,-- en de €750,--.
Een pakket asperges, witte wijn en glazen. Alle acht (gehele SP-fractie) geschonken aan het Leger des Heils in Den Haag. Geschatte waarde: 8 x €50,-- = €400,--.
Een nieuwe uitgave van de complete Statenbijbel uit 1637 als geschenk van de Gereformeerde Bijbelstichting ter waarde van €60,--. Deze Statenbijbel is weggegeven.