Geschenken aan Kamerleden

Omschrijving
Partij
Soort
Persoon

2 geschenken gevonden met een totaal bedrag van €156. Gemiddeld €78 per geschenk.
Ontvangen van de schrijver, dhr. Sam Broersma, het boek "Hare Majesteits leugens regeren". De waarde is €49,50.
Ontvangen van Boom uitgevers Amsterdam drie boeken: Montesquieu, over de geest van de wetten (waarde €64,50); Mill over de vrijheid (waarde €18,50) en Pascal Bruckner, Tirannie van het berouw (€23,90), Totale waarde €106,90.