Stemming

Motie van de leden Leijten en Van Rooijen over meer vakleerkrachten gym

24,7 %
75,3 %


VVD

PvdA

PvdD

SGP

SP

D66

CU

FvD

50PLUS

DENK

CDA

GL

PVV


Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN ROOIJEN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slechts 55% van de 4- tot 12-jarigen voldoet aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad;

overwegende dat het de gezondheid van kinderen hun hele leven ten goede komt wanneer zij meer bewegen;

van oordeel dat het aanstellen van meer vakleerkrachten gym kan bijdragen aan de beweging die kinderen krijgen;

verzoekt de regering, bij de Miljoenennota 2019 geld vrij te maken voor meer vakleerkrachten gym,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Rooijen