Stemming

Nota van wijziging

49,3 %
50,7 %


GL

DENK

D66

PvdD

50PLUS

SGP

PVV

VVD

FvD

SP

CU

CDA

PvdA


Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 juli 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

B

In artikel 2 vervalt «in de artikelen 1 bedoelde».

Toelichting

Deze nota van wijziging voorziet in een technische wijziging van het wetsvoorstel.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

2018-07-05
Dossier: 34960
Indiener(s):
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34960/kst-34960-VI-6?resultIndex=46&sorttype=1&sortorder=4