Stemming

Motie van het lid Nijboer over een apart begrotingsartikel voor de gaswinning in Groningen

100,0 %
0,0 %


PVV

VVD

CDA

DENK

CU

PvdA

SP

FvD

D66

50PLUS

PvdD

GL

SGP


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de financiële gevolgen van de afnemende gaswinning in Groningen en de gevolgen voor de provincie in de komende jaren hun beslag zullen krijgen;

overwegende dat de Kamer op dit punt tot nu toe hierop moeilijk inzicht krijgt;

verzoekt de regering, het budgetrecht van de Kamer te versterken door aan de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan een apart begrotingsartikel toe te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer