Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1566 resultaten

Kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen (ingezonden 27 juli 2017). ...

Het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia
Vragen van het lid Van Helvert en Van der Molen (beiden CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken over het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia (ingezonden 27 juli 2017). ...

De aanhoudende berichten dat er paraffine aanspoelt op de Nederlandse stranden
Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de aanhoudende berichten dat er paraffine aanspoelt op de Nederlandse stranden (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Administratieve rompslomp bij de import van elektrische auto’s
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over administratieve rompslomp bij de import van elektrische auto’s (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht ‘weer paraffine gevonden op Noord- en Zuid-Hollandse stranden’
Vragen van de leden Kröger en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «weer paraffine gevonden op Noord- en Zuid-Hollandse stranden» (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het afsluiten van drinkwater
Vragen van Jasper vanDijk en Lacin (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Infrastructuur en Milieu over het afsluiten van drinkwater (ingezonden 22 augustus 2017). ...

De Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen
Vragen van de leden Jetten en Van Eijs (beiden D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet
Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (ingezonden 1 september 2017). ...

Het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange (ingezonden 5 september 2017). ...

Containercongestie bij de binnenvaart
Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over containercongestie bij de binnenvaart (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat Rijkswaterstaat via een omweg de noodzakelijke toetsen omtrent luchtvervuiling en natuurwaarden probeert te omzeilen
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat Rijkswaterstaat via een omweg de noodzakelijke toetsen omtrent luchtvervuiling en natuurwaarden probeert te omzeilen (ingezonden 22 september 2017). ...

Het rapport 'Gebiedsdossier Weerselo', onderdeel van de 'Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel'
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het rapport «Gebiedsdossier Weerselo», onderdeel van de «Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel» (ingezonden 5 oktober 2017). ...

Aanhoudende problemen bij de kerncentrale bij Doel
Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over aanhoudende problemen bij de kerncentrale bij Doel (ingezonden 5 januari 2016). ...

Aanhoudende incidenten bij Belgische kerncentrales
Vragen van de leden AgnesMulder, Van Helvert en Knops (allen CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over aanhoudende incidenten bij Belgische kerncentrales (ingezonden 7 januari 2016). ...

Waterveiligheid in het kustgebied
Vragen van de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over waterveiligheid in het kustgebied (ingezonden 11 januari 2016). ...

De kerncentrale bij Doel
Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de kerncentrale bij Doel (ingezonden 11 januari 2016). ...

Het bericht dat extra geld nodig is voor de N35
Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat extra geld nodig is voor de N35 (ingezonden 15 januari 2016). ...

Het bericht ‘Bron drinkwater deel Randstad vervuild met gif’
Vragen van het lid Grashoff (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Bron drinkwater deel Randstad vervuild met gif» (ingezonden 15 januari 2016). ...

De vervuiling van een drinkwaterbron in Zuid-Holland
Vragen van de leden Koşer Kaya en Hachchi (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over de vervuiling van een drinkwaterbron in Zuid-Holland (ingezonden 15 januari 2016). ...

Het bericht dat de drinkwaterbron van 1.3 miljoen huishoudens is vervuild
Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de drinkwaterbron van 1,3 miljoen huishoudens is vervuild (ingezonden 15 januari 2016). ...