Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

45 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 33605-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Jaarverslag Provinciefonds 2012 (Dossier 33605-C)
Jaarverslag Provinciefonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIEFONDS (C) Aangeboden 15 mei 2013 Inhoudsopgave     blz. ...

Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten (Dossier 31734)
Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten Brief regering luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht verkeer Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2012 In de brief van 4 juni 2012 bij de antwoorden1 op de vragen van het lid Schouw over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten is uw Kamer gemeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het bedrijf Morpho BV (verder Morpho) heeft gevraagd maatregelen te treffen die ook voorzien in het theoretische geval dat persoonsgegevens aan Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt. ...

Jaarverslag Gemeentefonds 2012 (Dossier 33605-B)
Jaarverslag Gemeentefonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 15 mei 2013 Inhoudsopgave     blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (Dossier 33605-VII)
Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33400-XVIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 7 december 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34519-(R2071))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 maart 2017 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I komt onderdeel A te luiden: A In artikel 4a, derde lid, wordt «artikel 47, eerste lid, onder a, b, c, e, f of h» vervangen door: artikel 47, eerste lid, onder a, b, c, e, f, h of i. ...

Nota van wijziging (Dossier 34519-(R2071))
Nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2016 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I komt onderdeel C te luiden: C In artikel 7, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens» vervangen door «basisregistratie personen» en «de snelheid van uitreiking» door: de snelheid en de wijze van uitreiking. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34519-(R2071))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 december 2016 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 5 oktober 2016 heeft vastgesteld. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34519-(R2071))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 (Dossier 33605-IIB)
Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN (IIB) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten per beleidsterrein (x € 1.000) Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB)     blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-IIB)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-IIB)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 (Dossier 33605-IV)
Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN KONINKRIJKSRELATIES (IV) Aangeboden 15 mei 2013 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-IV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 15 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-IV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...