Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1027 resultaten

Het bericht ‘Nederlander vast na kritiek op Erdogan’
Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Nederlander vast na kritiek op Erdogan» (ingezonden 2 augustus 2017). ...

De vluchtroutes naar Lelystad
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vluchtroutes naar Lelystad (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht “Albanese maffia slaat hier zijn tentakels uit”
Vragen van de leden Omtzigt, Keijzer en Van Toorenburg (allen CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Albanese maffia slaat hier zijn tentakels uit» (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Ernstige verontreiniging door lekkages NAM in Rossum
Vragen van de leden AgnesMulder en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken over ernstige verontreiniging door lekkages NAM in Rossum (ingezonden 19 september 2017). ...

De voorlopige inwerkingtreding van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne
Vragen van het lid Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de voorlopige inwerkingtreding van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne (ingezonden 5 januari 2016). ...

Het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken
Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Sjoerdsma (D66), De Roon (PVV), Van Nispen (SP), Grashoff (GroenLinks) en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het politieonderzoek naar professor Maat, dat de Minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken (ingezonden 8 januari 2016). ...

Het feitenrelaas over professor Maat
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Omtzigt (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het feitenrelaas over professor Maat (ingezonden 18 januari 2016). ...

De beleidsreactie onderzoeksrapporten over MH17
Vragen van de leden Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Omtzigt (CDA), De Roon (PVV), Sjoerdsma (D66) en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het rondetafelgesprek van 22 januari 2016 over de beleidsreactie onderzoeksrapporten over MH17 (ingezonden 26 januari 2016). ...

Ontbrekende primaire radargevens, de ontbrekende satellietbeelden en het ontbrekende gesprek met de luchtverkeerleider in het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de oorzaken van de aanslag op de MH17
Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66) aan de Minister-President over ontbrekende primaire radargevens, de ontbrekende satellietbeelden en het ontbrekende gesprek met de luchtverkeerleider in het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de oorzaken van de aanslag op de MH17 (ingezonden 27 januari 2016). ...

De brief van commissievoorzitter Juncker aan de Turkse regering met beloftes over de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken over de brief van commissievoorzitter Juncker aan de Turkse regering met beloftes over de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU (ingezonden 27 januari 2016). ...

De primaire radargegevens van de MH17
Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de primaire radargegevens van de MH17 (ingezonden 8 februari 2016). ...

De schikking met NS-fraudeurs
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Financiën over de schikking met NS-fraudeurs (ingezonden 8 februari 2016). ...

Het bericht Turkse journalisten bedreigd met levenslang vanwege 'Adana-gate'
Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht Turkse journalisten bedreigd met levenslang vanwege «Adana-gate» (ingezonden 9 februari 2016). ...

De puinhoop bij het toekennen van subsidies voor het referendum op 6 april 2016
Vragen van de leden Amhaouch en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de puinhoop bij het toekennen van subsidies voor het referendum op 6 april 2016 (ingezonden 15 februari 2016). ...

De bijstand die verleend wordt aan Romano van der Dussen, die net is vrijgelaten
Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bijstand die verleend wordt aan Romano van der Dussen, die net is vrijgelaten (ingezonden 15 februari 2016). ...

Het onderzoek inzake de kunstroof in het Westfries Museum in Hoorn
Vragen van de leden Omtzigt en Keijzer (beiden CDA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het onderzoek inzake de kunstroof in het Westfries Museum in Hoorn (ingezonden 16 februari 2016). ...

De foutmelding op de website van de Belastingdienst op de eerste aangiftedag
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de foutmelding op de website van de Belastingdienst op de eerste aangiftedag (ingezonden 3 maart 2016). ...

Arbeidsmigranten die wel of geen MRB betalen en het plotseling ontbreken van cijfers daarover
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over arbeidsmigranten die wel of geen motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen en het plotseling ontbreken van cijfers daarover (ingezonden 14 februari 2017). ...

De bijdragen van provincies aan infrastructuurprojecten
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de bijdragen van provincies aan infrastructuurprojecten (ingezonden 16 februari 2017). ...

De voorgenomen zeer lage aanvliegroutes met veel geluidsoverlast in Overijssel naar vliegveld Lelystad
Vragen van de leden Omtzigt en Van Helvert (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de voorgenomen zeer lage aanvliegroutes met veel geluidsoverlast in Overijssel naar vliegveld Lelystad (ingezonden 21 februari 2017). ...