Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters (Dossier 33000-VII)
Al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 In de brief van 24 juni 2011, verzoekt de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om informatie over de in dit jaar al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters. ...

Reactie op amendement Koopmans (33000 VII nr. 52) om het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro (Dossier 33000-VII)
Reactie op amendement Koopmans (33000 VII nr. 52) om het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den haag, 22 november 2011 Hierbij voldoe ik aan mijn toezegging om voor het algemeen overleg met uw Kamer op 22 november 2011 een brief aan u te zenden aangaande het amendement 33 000 VII, nr. ...

Kabinetsreactie "Vertrouwen op democratie" (Dossier 33000-VII)
Kabinetsreactie "Vertrouwen op democratie" Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 In februari 2010 heeft de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) het advies «Vertrouwen op democratie» uitgebracht. ...

Huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen en verdeling budget groep 0-klassen (Dossier 33000-VIII)
Huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen en verdeling budget groep 0-klassen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2011 Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft het lid Van Haersma Buma op 22 september een motie (Kamerstuk 33 000, nr. ...

Reactie op motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000 XIII,nr. 62) over energiebesparing in de bestaande gebouwen (Dossier 33000-XIII)
Reactie op motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000 XIII,nr. 62) over energiebesparing in de bestaande gebouwen Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2011 Tijdens het Wetgevingsoverleg Energie op 5 december jl. is door de heer Jansen en mevrouw Wiegman een motie ingediend over energiebesparing in bestaande gebouwen (kenmerk 33 000-XIII, nr. ...

Ambtelijke bijstand in het kader van een verkiezingscampagne (Dossier 32500-XIII)
Ambtelijke bijstand in het kader van een verkiezingscampagne Brief regering ...

Behandeling van de motie Dijksma c.s. over eerlijk betalen en betaalgemak in parkeergarages (Kamerstuk 32500 XIII nr. 79) (Dossier 32500-XIII)
Behandeling van de motie Dijksma c.s. over eerlijk betalen en betaalgemak in parkeergarages (Kamerstuk 32500 XIII nr. 79) Brief regering ...

Uitstel reactie op de aangenomen motie Dijksma c.s. (32500 XIII, nr. 79) inzake parkeren per minuut (Dossier 32500-XIII)
Uitstel reactie op de aangenomen motie Dijksma c.s. (32500 XIII, nr. 79) inzake parkeren per minuut Brief regering ...

Nota van wijziging inzake Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011 (Dossier 32581)
Nota van wijziging inzake Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011 Brief regering ...

Actueel overzicht omvang Rijksoverheid in Caribisch Nederland (Dossier 33000-IV)
Actueel overzicht omvang Rijksoverheid in Caribisch Nederland Brief regering ...

Concept-Agenda van de Koninkrijksconferentie 2011 (Dossier 33000-IV)
Concept-Agenda van de Koninkrijksconferentie 2011 Brief regering ...

Problemen bij de benoeming van de Raad van Commissarissen van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten (Dossier 33000-IV)
Problemen bij de benoeming van de Raad van Commissarissen van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten Brief regering ...

WODC onderzoek "De staat van het bestuur van Aruba" (Dossier 33000-IV)
WODC onderzoek "De staat van het bestuur van Aruba" Brief regering ...

Derde rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten (Dossier 33000-IV)
Derde rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten Brief regering ...

Rapport van de Commissie van Onderzoek Curaçao "Doe het zelf; Rapport van Commissie van Onderzoek Curaçao, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011" (Dossier 33000-IV)
Rapport van de Commissie van Onderzoek Curaçao "Doe het zelf; Rapport van Commissie van Onderzoek Curaçao, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011" Brief regering ...

Briefwisseling met de regering van Curaçao inzake het rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao "Doe het zelf" (Dossier 33000-IV)
Briefwisseling met de regering van Curaçao inzake het rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao "Doe het zelf" Brief regering ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht over de periode juni 2010 tot en met maart 2011 (Dossier 33000-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht over de periode juni 2010 tot en met maart 2011 Brief regering ...

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 7 september 2011 m.b.t. Caribisch Nederland en werkbezoek Caribisch Nederland (Dossier 33000-IV)
Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 7 september 2011 m.b.t. ...

Verslag van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Caribisch Nederland en een reactie op de notitie van mevrouw Ortega-Martijn (Dossier 33000-IV)
Verslag van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Caribisch Nederland en een reactie op de notitie van mevrouw Ortega-Martijn Brief regering ...

Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen (Dossier 33000-IV)
Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen Brief regering ...