Zoeken


Vraag gesteld aan
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 138
minister van Buitenlandse Zaken 99
ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie 7
ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 5
ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken 4
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 138
minister van Buitenlandse Zaken 99
ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie 7
ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 5
ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken 4
Datum
Van:
Tot:

1005 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31735)
Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129) ; Brief regering; Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) Kamerstuk luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer Nr. 8 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DE WETSVOORSTELLEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 augustus 2010Bij brief van 27 april 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 31 735, 31 374 en 31 584, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31584)
Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129) ; Brief regering; Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) Kamerstuk luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer Nr. 8 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DE WETSVOORSTELLEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 augustus 2010Bij brief van 27 april 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 31 735, 31 374 en 31 584, nr. ...

De gewelddadige Israëlische inname van de humanitaire vloot voor Gaza
Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gewelddadige Israëlische inname van de humanitaire vloot voor Gaza (ingezonden 3 juni 2010). ...

Mensenrechtenschendingen in Burundi
Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over mensenrechtenschendingen in Burundi (ingezonden 4 juni 2010). ...

Beweringen dat Turkije chemische wapens heeft ingezet tegen Koerdische opstandelingen
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over beweringen dat Turkije chemische wapens heeft ingezet tegen Koerdische opstandelingen (ingezonden 17 augustus 2010). ...

Het optreden van de Verenigde Naties in Congo
Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het optreden van de Verenigde Naties in Congo (ingezonden 16 september 2010). ...

Het salaris van de Floriadedirectie en de vergoedingen van de commissarissen bij Floriade
Vragen van de leden Jacobi, Smeets en Timmermans (allen PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het salaris van de Floriadedirectie en de vergoedingen van de commissarissen bij Floriade (ingezonden 9 januari 2012). ...

Het bericht 'Stichting bepleit platform voor windmolens
Vragen van het lid Van der Werf (CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Stichting bepleit platform voor windmolens» (ingezonden 10 januari 2012) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van der Werf (CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Stichting bepleit platform voor windmolens» (ingezonden 10 januari 2012) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Stichting bepleit platform voor windmolens»? ...

Het bericht dat Nederland kampt met een nijpend tekort aan hoogopgeleide technici
Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat Nederland kampt met een nijpend tekort aan hoogopgeleide technici (ingezonden 13 januari 2012). ...

De naleving van de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de naleving van de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers (ingezonden 16 januari 2012). ...

Het bericht ‘OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap’
Vragen van de leden Koppejan en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap» (ingezonden 24 januari 2012). ...

Te hoge prijzen voor hotelkamers
Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over te hoge prijzen voor hotelkamers (ingezonden 24 januari 2012). ...

Het artikel 'Slimme dijken op komst'
Vragen van de leden Schaart en Lucas (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het artikel «Slimme dijken op komst» (ingezonden 25 januari 2012). ...

De privacyvoorwaarden van Google
Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de privacyvoorwaarden van Google (ingezonden 27 januari 2012). ...

Het bericht dat Nederland zich niet houdt aan Europese aanbestedingsregels
Vragen van het lid Hachchi (D66) aan de minister van Defensie over het bericht dat Nederland zich niet houdt aan Europese aanbestedingsregels (ingezonden 27 januari 2012). ...

Het bericht dat windmolenbouwer Bard bijna failliet schijnt te zijn.
Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat windmolenbouwer Bard bijna failliet schijnt te zijn (ingezonden 27 januari 2012). ...

De metallurgische industrie
Vragen van de leden De Mos en Van Vliet (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de metallurgische industrie (ingezonden 3 februari 2012). ...

De signaalsterkte van de radio in Noord-Holland
Vragen van het lid Van Dam (PvdA) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de signaalsterkte van de radio in Noord-Holland (ingezonden 14 februari 2012). ...

Het negeren van het Bel-me-niet register door bedrijven.
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het negeren van het Bel-me-niet register door bedrijven (ingezonden 16 februari 2012). ...

Het bericht 'Dutch Aero grijpt naast mammoetorder JSF'
Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Dutch Aero grijpt naast mammoetorder JSF» (ingezonden 20 februari 2012). ...