Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Decentralisatie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Decentralisatie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 471 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 december 2014 met de aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) (Kamerstuk 31 839, nr. 450); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2015 met de aanbieding van de voortgangsrapportages inzake de hervorming langdurige zorg en decentralisatie Jeugdstelsel (Kamerstuk 34 104, nr. 17); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 februari 2015 inzake de beleidsdoorlichting Jeugd op het gebied van laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien (subartikel 5.1 begroting VWS) (Kamerstuk 32 772, nr. 3); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 april 2015 inzake de stand van zaken eerste maanden van het nieuwe Jeugdstelsel (Kamerstuk 31 839, nr. 465); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 april 2015 inzake onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. 466); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 april 2015 inzake de stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet (Kamerstuk 29 538, nr. 185). ...

Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2015, over jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 463 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 22 januari 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over jeugdzorg. ...

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2014, over Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 378 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 mei 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 april 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over de Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg. ...

Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 404 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 augustus 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over jeugdzorg. ...

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2014, over Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 411 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 mei 2014 inzake aanbieding rapport over gezinnen met geringe sociale redzaamheid (Kamerstuk 31 839, nr. 377); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 mei 2014 inzake financiële duidelijkheid voor gemeenten op de macrobudgetten van de Jeugdwet en Wmo 2015 (Kamerstuk 31 839, nr. 384); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 mei 2014 inzake reactie van de Staatssecretaris inzake het bericht dat het budget jeugdzorg in de regio Zuidoost tekort is; − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juni 2014 inzake voorhangbrief afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz (Kamerstuk 25 424, nr. 247); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 juni 2014 inzake verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 97) (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 107); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 juni 2014 inzake Voortgang Transitie Jeugdstelsel (Kamerstuk 31 839, nr. 387); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d.19 juni 2014 met de stand van zaken kwaliteitskader jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 391); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 juni 2014 inzake samenhang kwaliteitskader jeugd en samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs (Kamerstuk 31 839, nr. 392). ...

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2014, over Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 419 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 september 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 juli 2014 inzake toezegging stand van zaken om de privacy bij de decentralisatie van de jeugdzorg te borgen met de bijbehorende planning (Kamerstuk 31 839, nr. ...

De Rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over de Rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 287 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 28 februari 2013 inzake de aanbieding van de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. ...

Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2013, over Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 310 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 augustus 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 juni 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 mei 2013 inzake het Transitieplan jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 290); − de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 18 juni 2013 met de aanbieding van het rapport «Budget decentralisatie jeugdzorg; Toets op de berekening» (Kamerstuk 31 839, nr. 293); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 21 juni 2013 met de reactie op de brieven van de Opvoedpoli aan de NZa en aan de grote koepels van verzekeraars (Kamerstuk 29 689, nr. 454); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 juni 2013 met de aanbieding van de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 295). ...