Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 67
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 67
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 4
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3
Datum
Van:
Tot:

567 resultaten

Verwaarloosde kinderen op school
Vragen van de leden Ypma en Rebel (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verwaarloosde kinderen op school (ingezonden 8 mei 2015). ...

Een afgewezen zorgindicatie en de bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Vragen van de leden Otwin van Dijk en Albert de Vries (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een afgewezen zorgindicatie en de bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (ingezonden 22 mei 2015). ...

Lange wachtlijsten voor hiv-test
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over lange wachtlijsten voor hiv-test (ingezonden 29 mei 2015). ...

Het bericht dat een derde jongeren van de zich nog onvoldoende veilig voelt in jeugdzorginstellingen
Vragen van de leden Rebel en Ypma (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een derde van de jongeren zich nog onvoldoende veilig voelt in jeugdzorginstellingen (ingezonden 3 juni 2015). ...

Knelpunten rond het persoonlijk assistentiebudget in de Wet langdurige zorg (Wlz)
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over knelpunten rond het persoonlijk assistentiebudget in de (Wet langdurige zorg (Wlz) (ingezonden 18 juni 2015). ...

Maatwerkprofielen en herindicering in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen
Vragen van de leden Otwin vanDijk (PvdA) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maatwerkprofielen en herindicering in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (ingezonden 18 juni 2015). ...

PGB’s onder de Zorgverzekeringswet
Vragen van het lid Otwin van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over PGB’s onder de Zorgverzekeringswet (ingezonden 19 juni 2015). ...

De mogelijkheid van het tijdelijk opschorten van het Persoonsgebonden Budget (PGB) tijdens revalidatie
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijkheid van het tijdelijk opschorten van het Persoonsgebonden Budget (PGB) tijdens revalidatie (ingezonden 23 juni 2015). ...

Het bericht dat mantelzorgers steeds moeilijker op vakantie kunnen
Vragen van het lid Tanamal (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat mantelzorgers steeds moeilijker op vakantie kunnen (ingezonden 30 juni 2015). ...

Het project ‘Samen Oud’ in Groningen en Drenthe
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Wolbert (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het project «Samen Oud» in Groningen en Drenthe (ingezonden 29 juni 2015). ...

Het weigeren van een blindengeleidehond door de Hema
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weigeren van een blindengeleidehond door de Hema (ingezonden 30 juni 2015). ...

Het bericht dat één derde van de medewerkers in de gehandicaptenzorg zich onveilig voelt
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat één derde van de medewerkers in de gehandicaptenzorg zich onveilig voelt (ingezonden 2 juli 2015). ...

De zware belasting van de mantelzorger
Vragen van het lid Keijzer (CDA) en Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zware belasting van de mantelzorger (ingezonden 27 juli 2015). ...

De snelste Hiv-aanpak ooit
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de snelste Hiv-aanpak ooit (ingezonden 20 augustus 2015). ...

Oudere en hoogopgeleide vrouwen die behoorlijk meer zijn gaan drinken tijdens zwangerschap
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oudere en hoogopgeleide vrouwen die behoorlijk meer zijn gaan drinken tijdens de zwangerschap (ingezonden 20 augustus 2015). ...

Een dreigend tekort van menskracht bij de GGD door de toestroom van vluchtelingen
Vragen van de leden Wolbert en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over een dreigend tekort van menskracht bij de GGD door de toestroom van vluchtelingen (ingezonden 22 januari 2016). ...

Horeca-mengvormen die strijdig zijn met de wet
Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over horeca-mengvormen die strijdig zijn met de wet (ingezonden 1 februari 2016). ...

Toeslagen voor gezinnen bij meerderjarige, thuiswonende pleegkinderen en over tegemoetkomingen pleegzorg voor gezinnen net over de grens
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toeslagen voor gezinnen bij meerderjarige, thuiswonende pleegkinderen en over tegemoetkomingen pleegzorg voor gezinnen net over de grens (ingezonden 1 februari 2016). ...

Lekenhulp bij de Inspectie Jeugdzorg
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over lekenhulp bij de Inspectie Jeugdzorg (ingezonden 2 februari 2016). ...

De minder plek voor rolstoelgebruikers in bussen in Arnhem
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over minder plek voor rolstoelgebruikers in bussen in Arnhem (ingezonden 5 februari 2016). ...