Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

1040 resultaten

Een mogelijke uittreding van Griekenland uit de Eurozone
Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over een mogelijke uittreding van Griekenland uit de Eurozone (ingezonden 7 januari 2015). ...

Het artikel ‘Beveiligingslek banken maakte phishing mogelijk’
Vragen van de leden Nijboer en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Beveiligingslek banken maakte phishing mogelijk» (ingezonden 14 januari 2015). ...

De ‘behoedzame’ beleggingsportefeuille van Alex Vermogensbank
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over de «behoedzame» beleggingsportefeuille van Alex Vermogensbank (ingezonden 21 januari 2015). ...

De opkomst van Apple en Google in het betalingsverkeer
Vragen van de leden Merkies en Gesthuizen (beiden SP) aan de ministers van Financiën, van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken over de opkomst van Apple en Google in het betalingsverkeer (ingezonden 22 januari 2015). ...

Het besluit van de ECB om op grote schaal staatsobligaties op te gaan kopen
Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Financiën over het besluit van de ECB om op grote schaal staatsobligaties op te gaan kopen (ingezonden 26 januari 2015). ...

De handel in ‘contracts for difference’
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de handel in «contracts for difference» (ingezonden 26 januari 2015). ...

Het reglement van het klachtenloket bij KIFID, dat zo is opgesteld dat veel gedupeerde ondernemers er nooit gebruik van zullen kunnen maken
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Minister van Financiën over het reglement van het klachtenloket bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), dat zo is opgesteld dat veel gedupeerde ondernemers er nooit gebruik van zullen kunnen maken (ingezonden 27 januari 2015). ...

De uitspraken van de president van de Europese Investeringsbank (EIB), die twijfelt aan het realiteitsgehalte van projecten die zijn ingediend voor het Europese investeringsfonds EFSI
Vragen van het lid AgnesMulder (CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Financiën over de uitspraken van de president van de Europese Investeringsbank (EIB), die twijfelt aan het realiteitsgehalte van projecten die zijn ingediend voor het Europese investeringsfonds EFSI (ingezonden 30 januari 2015). ...

Renteopslagen rentederivaten
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over renteopslagen rentederivaten (ingezonden 3 februari 2015). ...

Bankfinanciering in relatie tot muizenschade Fryslân
Vragen van de leden Aukje deVries en Lodders (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken over bankfinanciering in relatie tot muizenschade Fryslân (ingezonden 5 februari 2015). ...

Het AFM-rapport Productonderzoek Contracts for Difference
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over het AFM-rapport Productonderzoek Contracts for Difference (ingezonden 17 februari 2015) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over het AFM-rapport Productonderzoek Contracts for Difference (ingezonden 17 februari 2015) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het AFM-rapport Productonderzoek Contracts for Difference1 en de artikelen «Gat in toezicht op prijsgokkers»2 en «AFM noemt CfD’s «zeer risicovolle producten»? ...

Het bericht “Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank”
Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank» (ingezonden 18 februari 2015). ...

Het winnen van de openbaarvervoerconcessie in Limburg door Abellio
Vragen van lid De Boer (VVD) aan de Staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu over het winnen van de openbaarvervoerconcessie in Limburg door Abellio (ingezonden 20 februari 2015). ...

Het bericht “NS wil af van winkelvastgoed”
Vragen van de leden Aukje de Vries en De Boer (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «NS wil af van winkelvastgoed» (ingezonden 20 februari 2015). ...

De regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
Vragen van de leden Nijboer en Recourt (beiden PvdA) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants (ingezonden 23 februari 2015). ...

Het bericht “ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer hard raken”
Vragen van de leden Aukje deVries en Van der Linde (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer hard raken» (ingezonden 25 februari 2015). ...

Fraude bij ABN Dubai
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over fraude bij ABN Dubai (ingezonden 12 maart 2015). ...

Het artikel "Schimmigheid krijgt trekjes van patroon"
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over het artikel «Schimmigheid krijgt trekjes van patroon» (ingezonden 13 maart 2015). ...

Het winnen van de aanbesteding in Limburg door Abellio
Vragen van de leden Aukje de Vries en De Boer (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het winnen van de aanbesteding in Limburg door Abellio (ingezonden 13 maart 2015). ...

Regeldrift
Vragen van de leden Lodders, Aukje deVries en Ziengs (alleen VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Ministers van Financiën en van Economische Zaken over regeldrift (ingezonden 16 maart 2015). ...