Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

De verboden bemiddelingskosten die Utrechtse pandjesbazen rekenen
De verboden bemiddelingskosten die Utrechtse pandjesbazen rekenen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verboden bemiddelingskosten die Utrechtse pandjesbazen rekenen (ingezonden 4 september 2019). ...

Het afbranden van monument Haarendael
Het afbranden van monument Haarendael Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het afbranden van monument Haarendael (ingezonden 4 september 2019). ...

De race naar de bodem van beveiligers op Schiphol
De race naar de bodem van beveiligers op Schiphol Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Gijs vanDijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over de race naar de bodem van beveiligers op Schiphol (ingezonden 5 september 2019). ...

De uitzending van Radar over ANW-hiaatverzekeringen
De uitzending van Radar over ANW-hiaatverzekeringen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de uitzending van Radar over ANW-hiaatverzekeringen (ingezonden 12 september 2019). ...

De stijgende kosten van taxaties
De stijgende kosten van taxaties Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over de stijgende kosten van taxaties (ingezonden 16 september 2019). ...

Amendement van de leden Asscher en Nijboer over het niet verlagen van het hoge tarief Vpb in 2021 (Dossier 35302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020); Amendement; Amendement van de leden Asscher en Nijboer over het niet verlagen van het hoge tarief Vpb in 2021 Kamerstuk belasting financiĆ«n Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ASSCHER EN NIJBOER Ontvangen 17 september 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel XXI, onderdeel B, wordt in de voorgestelde tarieftabel «21,7%» vervangen door «25%». ...