Zoeken


Partij
PvdA 557
SP 104
GL 89
CDA 38
PvdD 32
Meer...
D66 26
DENK 22
PVV 21
VVD 20
50PLUS 12
CU 11
FvD 5
SGP 5
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 557
SP 104
GL 89
CDA 38
PvdD 32
Meer...
D66 26
DENK 22
PVV 21
VVD 20
50PLUS 12
CU 11
FvD 5
SGP 5
Datum
Van:
Tot:

557 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Huizing c.s. ter vervanging van nr. 11 over de uitzondering van beheerders van pensioenpoolingstructuren (Dossier 33235)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Huizing c.s. ter vervanging van nr. 11 over de uitzondering van beheerders van pensioenpoolingstructuren Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HUIZING C.S. ...

Amendement van het lid Huizing C.S. over de uitzondering van beheerders van pensioenpoolingstructuren (Dossier 33235)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174); Amendement; Amendement van het lid Huizing C.S. over de uitzondering van beheerders van pensioenpoolingstructuren Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HUIZING C.S. ...

Het blijven zitten met restschulden na overlijden
Het blijven zitten met restschulden na overlijden Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het blijven zitten met restschulden na overlijden (Ingezonden 26 februari 2019). ...

Het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent
Het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent (Ingezonden 26 februari 2019). ...

Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken
Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken (ingezonden 27 februari 2019). ...

Klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in Rotterdam over een ingrijpende renovatie
Klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in Rotterdam over een ingrijpende renovatie Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in Rotterdam over een ingrijpende renovatie (ingezonden 12 maart 2019). ...

Het beoordelen van woningen in Groningen
Het beoordelen van woningen in Groningen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het beoordelen van woningen in Groningen (ingezonden 12 maart 2019). ...

Het opkopen van Zeeuwse woningen voor vakantieverhuur
Het opkopen van Zeeuwse woningen voor vakantieverhuur Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opkopen van Zeeuwse woningen voor vakantieverhuur (ingezonden 13 maart 2019). ...

Hinderlijke regelgeving voor de uitrol van zonnepanelen door woningbouwcorporaties
Hinderlijke regelgeving voor de uitrol van zonnepanelen door woningbouwcorporaties Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over hinderlijke regelgeving voor de uitrol van zonnepanelen door woningbouwcorporaties (ingezonden 14 maart 2019). ...

Meer banen in Oost-Groningen
Meer banen in Oost-Groningen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kuiken, Moorlag en Nijboer (allen PvdA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat over meer banen in Oost-Groningen (ingezonden 14 maart 2019). ...

De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje
De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje (ingezonden 25 maart 2019). ...

Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’
Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Sienot (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe» (ingezonden 26 maart 2019). ...

Mogelijkheden tot verruiming van de inkomensgrenzen voor sociale huur
Mogelijkheden tot verruiming van de inkomensgrenzen voor sociale huur Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijkheden tot verruiming van de inkomensgrenzen voor sociale huur (ingezonden 2 april 2019). ...

Het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’
Het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Moorlag, Ploumen en Nijboer (allen PvdA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Medische Zorg en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport» (ingezonden 5 april 2019). ...

Gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk
Gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Smeulders (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk (ingezonden 10 april 2019). ...

De huurcommissie
De huurcommissie Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de huurcommissie (ingezonden 11 april 2019). ...

Het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van Directeurgroot-aandeelhouders (DGA’s).
Het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van Directeurgroot-aandeelhouders (DGA’s). Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van Directeurgroot-aandeelhouders (DGA’s) (ingezonden 12 april 2019). ...

Het niet opnemen van een bouwtechnische keuring in het koopcontract
Het niet opnemen van een bouwtechnische keuring in het koopcontract Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het niet opnemen van een bouwtechnische keuring in het koopcontract (ingezonden 16 april 2019). ...

Blazers van ESD
Blazers van ESD Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs vanDijk (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over blazers van ESD (ingezonden 17 april 2019). ...

Drempels bij het gebruik van de blijverslening
Drempels bij het gebruik van de blijverslening Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kerstens en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over drempels bij het gebruik van de blijverslening (ingezonden 18 april 2019). ...