Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1235 resultaten

De populariteit van het fonds voor gemene rekening als constructie om vermogensbelasting te ontwijken
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over de populariteit van het fonds voor gemene rekening als constructie om vermogensbelasting te ontwijken (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’
Vragen van de leden van Weyenberg en Paternotte (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Rijken mijden fiscus langs nieuwe route» (ingezonden 14 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’ naar aanleiding van de aanstaande UBO-registratie ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijking
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht «Rijken mijden fiscus langs nieuwe route» naar aanleiding van de aanstaande UBO-registratie ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijking (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën over het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Financiën over het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen (ingezonden 21 augustus 2017). ...

De stagnatie in de uitwisseling van belastinggegevens tussen OESO-lidstaten
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister en de Staatssecretaris van Financiën over de stagnatie in de uitwisseling van belastinggegevens tussen OESO-lidstaten (ingezonden 23 augustus 2017). ...

Het bericht 'Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst'
Vragen van de leden Van Kent en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst» (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Bezoek aan het congres van International Fiscal Association
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het bezoek aan het congres van de International Fiscal Association (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Ernstige verontreiniging door lekkages NAM in Rossum
Vragen van de leden AgnesMulder en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Economische Zaken over ernstige verontreiniging door lekkages NAM in Rossum (ingezonden 19 september 2017). ...

Het bericht dat de overtocht naar één van de Waddeneilanden 21% duurder wordt
Vragen van de leden Van Helvert en Van der Molen (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de overtocht naar één van de Waddeneilanden 21% duurder wordt (ingezonden 22 september 2017). ...

De APA-/ATR-praktijk
Vragen van de leden Leijten (SP), Van Raan (PvdD) en Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over de Advance Pricing Agreements (APA)/Advance Tax Rulings (ATR)-praktijk (ingezonden 25 september 2017). ...

De nieuwe Europese pseudowetgeving voor belastingrulingpraktijken van EU-lidstaten en de gevolgen voor de huidige Nederlandse praktijk
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de nieuwe Europese pseudowetgeving voor belastingrulingpraktijken van EU-lidstaten en de gevolgen voor de huidige Nederlandse praktijk (ingezonden 28 september 2017). ...

Fiscale aspecten van specifieke uitkeringen op grond van de Duitse wet
Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Financiën over fiscale aspecten van specifieke uitkeringen op grond van de Duitse wet. ...

Het bericht dat de opkoopregeling van Groningse huizen niet eerlijk is verlopen
Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de opkoopregeling van Groningse huizen niet eerlijk is verlopen (ingezonden 9 oktober 2017). ...

De Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is. ...

Gevolgen van gaswinning in Drenthe
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over gevolgen van gaswinning in Drenthe (ingezonden 10 oktober 2017). ...

Naheffingen voor zzp’ers in de zorg
Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over naheffingen voor zzp’ers in de zorg (ingezonden 8 januari 2016). ...

De uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst-vrijstelling (DVO-vrijstelling)
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst-vrijstelling (DVO-vrijstelling) (ingezonden 14 januari 2016). ...

De voortslepende zaak rondom de voormalige kinderopvang de Parel
Vragen van de leden Siderius (SP) en PieterHeerma (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortslepende zaak rondom de voormalige kinderopvang de Parel (ingezonden 25 januari 2016). ...

Het bericht Pakket kopzorgen PostNL
Vragen van de leden Mei LiVos en Kerstens (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht Pakket kopzorgen PostNL (ingezonden 25 januari 2016). ...