Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1121 resultaten

De invoering van het minimumloon en de eerstedagmelding in Duitsland en de gigantische administratieve lasten die dat oplevert voor Nederlandse werkgevers
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de invoering van het minimumloon en de eerstedagmelding in Duitsland en de gigantische administratieve lasten die dat oplevert voor Nederlandse werkgevers (ingezonden 9 januari 2015). ...

De voorlopige aanslag 2015
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de voorlopige aanslag 2015 (ingezonden 16 januari 2015). ...

De nieuwe regels voor btw op elektronische diensten
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de nieuwe regels voor btw op elektronische diensten (ingezonden 23 januari 2015). ...

De toepassing van resolutie BTW-283
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de toepassing van resolutie BTW-283 (ingezonden 27 januari 2015). ...

De lage scores van Nederland in de ‘Index of Economic Freedom’
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Financiën over de lage scores van Nederland in de «Index of Economic Freedom» (ingezonden 28 januari 2015). ...

Pensioenopbouw door IB-ondernemers bij een beroepspensioenregeling
Vragen van de leden Groot en Vermeij (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenopbouw door IB-ondernemers bij een beroepspensioenregeling (ingezonden 28 januari 2015). ...

De premiepercentages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de premiepercentages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar (ingezonden 30 januari 2015). ...

Het artikel ‘Werkgevers klagen over 'straf' op sociaal plan’
Vragen van de leden PieterHeerma en Omtzigt (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Werkgevers klagen over «straf» op sociaal plan» (ingezonden 2 februari 2015). ...

Het effect van de Europese BTW regels voor elektronische diensten op kleine ondernemers, die per 1 januari 2015 van kracht zijn
Vragen van het lid Groot (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het effect van de Europese BTW regels voor elektronische diensten op kleine ondernemers, die per 1 januari 2015 van kracht zijn (ingezonden 5 februari 2015). ...

Het artikel ‘HSBC hielp klanten bij belastingontduiking’
Vragen van het lid Groot (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het artikel «HSBC hielp klanten bij belastingontduiking» (ingezonden 10 februari 2015). ...

Het personeelsbestand van de Belastingdienst
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over het personeelsbestand van de Belastingdienst (ingezonden 13 februari 2015). ...

Automatische uitwisseling van tax rulings
Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over automatische uitwisseling van tax rulings (ingezonden 19 februari 2015). ...

De ANBI-status van Stichting Rohamaa
Vragen van de leden Bashir en Karabulut (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ANBI-status van Stichting Rohamaa (ingezonden 20 februari 2015). ...

De uitspraak van de Raad van State over het terugvorderen van uitgekeerde toeslagen vanwege het samenwonen met een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf
Vragen van de leden Kuiken en Groot (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Veiligheid en Justitie over de uitspraak van de Raad van State over het terugvorderen van uitgekeerde toeslagen vanwege het samenwonen met een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf (ingezonden 24 februari 2015). ...

Het doen van belastingaangifte door mensen met psychi(atri)sche, maatschappelijke en verslavingsproblemen
Vragen van de leden Groot en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het doen van belastingaangifte door mensen met psychi(atri)sche, maatschappelijke en verslavingsproblemen (ingezonden 25 februari 2015. ...

Hulp bij de aangifte inkomstenbelasting
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over hulp bij de aangifte inkomstenbelasting (ingezonden 27 februari 2015). ...

Het bericht dat het 'Aangifteseizoen start met een overbelaste site fiscus'
Vragen van het lid Tony vanDijck (PVV) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat het «Aangifteseizoen start met een overbelaste site fiscus» (ingezonden 5 maart 2015). ...

Het bericht over een Huissens gezin dat het huis moest verkopen door fouten van de Belastingdienst
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht over een Huissens gezin dat het huis moest verkopen door fouten van de Belastingdienst (ingezonden 9 maart 2015). ...

Vrijwillig vertrek versus gedwongen ontslag
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over vrijwillig vertrek versus gedwongen ontslag (ingezonden 9 maart 2015). ...

De toepassing van resolutie BTW-283
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de toepassing van resolutie BTW-283 (ingezonden 9 maart 2015). ...