Zoeken


Dossier
Partij
Vraag gesteld aan
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 715
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 663
ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 35
Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 28
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 23
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Vraag gesteld aan
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 715
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 663
ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 35
Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 28
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 23
Datum
Van:
Tot:

2529 resultaten

Reactie op de uitzending van Zembla over het gegeven dat er niet altijd respectvol en zorgvuldig wordt omgegaan met nabestaanden wanneer het gaat om het plegen van obductie op een dierbare (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Reactie op de uitzending van Zembla over het gegeven dat er niet altijd respectvol en zorgvuldig wordt omgegaan met nabestaanden wanneer het gaat om het plegen van obductie op een dierbare Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2014 In uw brief van 15 mei 2014 vraagt u mij te reageren op vragen die de commissie heeft naar aanleiding van een uitzending van Zembla van 8 mei 2014 over obductie. ...

Preventiebeleid (Dossier 32793)
Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over preventiebeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 252 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 mei 2016 inzake de RIVM-monitor «de voedingsomgeving op scholen» (Kamerstuk 31 899, nr. ...

Verzwijgen van medische missers (Dossier 31016)
Ziekenhuiszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Verzwijgen van medische missers Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 98 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 juni 2016 met de reactie op het verzoek van het lid Otwin van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 mei 2016, over het bericht dat ziekenhuizen medische missers verzwijgen (Kamerstuk 31 016, nr. ...

Intensieve kindzorg (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Intensieve kindzorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 september 2016 inzake de stand van zaken over de toezending van de voortgangsrapportage over intensieve kindzorg (Kamerstukken 34 104 en 29 247, nr. ...

GGZ/Verwarde personen (Dossier 25424)
Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2017, over GGZ/Verwarde personen Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 342 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 januari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 mei 2016 inzake de reactie op de uitzending van ZEMBLA «Martijn wil een huis en een tuintje» van 20 april 2016 (Kamerstuk 25 424, nr. ...

Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca (Dossier 29477)
Geneesmiddelenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca Kamerstuk geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 419 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 juni 2016 over de stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten (Kamerstuk 29 477, nr. 389); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 juni 2016 over de voortgang van de financiële arrangementen geneesmiddelen 2016 (Kamerstuk 29 477, nr. 386); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2016 inzake kiwi-model inkoop en vergoeding geneesmiddelen (Kamerstuk 29 477, nr. 390); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 juli 2016 inzake herberekening Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (Kamerstuk 29 477, nr. 391); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 september 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 september 2016, over het bericht dat farmaceuten miljoenen betalen aan artsen (Kamerstuk 32 620, nr. 178); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 september 2016 ter aanbieding van de antwoorden op vragen van de commissie over het afschrift van het antwoord m.b.t. reactie op samenvatting van gesprek van Geneesmiddelenbulletin van 2 mei 2016 (Kamerstuk 29 477, nr. 395); – de verzamelbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 inzake bedrijfsbezoek farmaceutisch bedrijf Roche B.V. ...

Zorgverzekeringswet (Dossier 29689)
Herziening Zorgstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Zorgverzekeringswet Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 811 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 oktober 2016 ter aanbieding van de Verzekerdenmonitor 2016 (Kamerstuk 33 077, nr. 16); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 november 2016 met een reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over «Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie» (Kamerstuk 32 279, nr. 102); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 november 2016 ter aanbieding van de antwoorden op vragen van de commissie over de instelling van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium (Kamerstuk 32 620, nr. 183); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 inzake toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden (Kamerstuk 29 538, nr. 231); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 november 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 november 2016, over de tweedeling in de zorg door budgetplafonds en patiëntenstops, problematische wachtlijsten bij 17 ziekenhuizen en slechte toegang voor verzekerden met budgetpolis (rijksoverheid.nl, samenvattend rapport zorgverzekeringswet 2015) (Kamerstuk 29 689, nr. 791); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 november 2016 inzake onderzoek naar het vrijwillig eigen risico (Kamerstuk 29 689, nr. 783); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 november 2016 ter aanbieding van het samenvattend rapport Zorgverzekeringswet (Zvw) 2015 (Kamerstuk 29 689, nr. 782); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 december 2016 met een reactie op het verzoek van de commissie om een reactie op het bericht in de Destentor.nl d.d. 5 december 2016 inzake het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering (Kamerstukken 29 689 en 29477, nr. 795); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 december 2016 inzake toegankelijkheidsnormen eerstelijnszorg (Kamerstuk 29 689, nr. 796); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 januari 2017 met een reactie op het verzoek van de commissie om een reactie op het Volkskrantartikel «Arts kiest vaker pillen gesponsorde farmaceut» (Kamerstuk 32 620, nr. 186); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 december 2016 ter aanbieding van het NZa-rapport «Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars» (Kamerstuk 29 689, nr. 799); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 ter aanbieding van de beantwoording van vragen van de commissie over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting «Bevordering werking van het stelsel» begrotingsartikel 2.3 (Kamerstuk 32 772, nr. 22); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 ter aanbieding van de Monitor NZa contractering MSZ (Kamerstukken 29 689 en 29248, nr. 798); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 met de stand van zaken moties en toezeggingen (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 129); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 januari 2017 ter aanbieding van het rapport ACM Toetredings- en groeidrempels zorgverzekeringsmarkt (Kamerstuk 29 689, nr. 802); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 februari 2017 met het NZa-rapport Contractering gepast gebruik (Kamerstuk 29 689, nr. 804). ...

Innovatie/Verspilling in de zorg (Dossier 27529)
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Innovatie/Verspilling in de zorg Kamerstuk economie ict organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 147 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 juni 2016 inzake de tussenrapportage eHealth-doelstellingen (Kamerstuk 27 529, nr. ...

Gehandicaptenbeleid (Dossier 24170)
Gehandicaptenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2017, over Gehandicaptenbeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 161 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2016 over de stand van zaken moties en toezeggingen (wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit AO) (Kamerstuk 34 550-XVI, nr. ...

Reactie op ingediende amendementen bij wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Brief regering; Reactie op ingediende amendementen bij wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2016 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving op 8 september jongstleden (Handelingen II 2015/16, nr. 109, debat over Marktordening gezondheidszorg) heb ik aangegeven voor de stemming over dit wetsvoorstel in te gaan op de amendementen die hierna nog zijn ingediend bij uw Kamer. ...

Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Brief regering; Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2016 De Patiëntenfederatie (NPCF) heeft gisteren het deelrapport medische gegevens en zorgverzekeraars gepubliceerd. ...

Verslagen Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Brief regering; Verslagen Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2016 De leden van de SP-fractie hebben mij gevraagd om de niet openbare gespreksverslagen te ontvangen van bestuurlijke overleggen tussen (onder andere) de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (namens zorgverzekeraars) en het Ministerie van VWS in de Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ). ...

Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33 980) (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33 980) Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2016 In uw brief van 16 juni 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 161) vraagt u mij te duiden hoe het bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel zich verhoudt tot de in mijn brief van 15 juni jongstleden opgenomen passage (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 161), te weten: «Ik heb aangegeven samen met de KNMG en in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Inspectie SZW (I-SZW), de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie alternatieven (in plaats van wetswijziging) te verkennen op basis van ervaringen en kennis uit de opsporingspraktijk. ...

Nader verslag (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 NADER VERSLAG Vastgesteld 2 juni 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de derde nota van wijziging besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 22 juni 2016 ALGEMEEN De nadere vragen die de leden van diverse Tweede Kamerfracties over bovengenoemd wetsvoorstel hebben gesteld, heb ik met grote belangstelling gelezen. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 mei 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel X, wordt in de tekst van artikel 68b de zinsnede «artikel 68a, derde en vijfde lid,» vervangen door: artikel 68a, derde of vijfde lid,. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De puntkomma aan het slot van artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt vervangen door een punt. ...

Privacywaarborgen materiële controle (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Brief regering; Privacywaarborgen materiële controle Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2016 Inleiding Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 21, items 2 en 7) heb ik naar aanleiding van de (aangehouden) motie Dijkstra en Bergkamp (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 63) toegezegd voor uw Kamer op een rijtje te zetten hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed ter bewaking van de privacy van de verzekerde. ...

Nota van wijziging (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, onder 4, onderdeel s, onder 1°, wordt «voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: voor de toepassing van de Wet langdurige zorg. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33980)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21 september 2015 Inhoudsopgave blz. ...