Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting (Dossier 33979)
Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting Motie dieren landbouw Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering grondgebonden melkveebedrijven voor een deel van de latente plaatsingsruimte extra fosfaatrechten wil toekennen; verzoekt de regering om, grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte volledig te compenseren voor de generieke korting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...