Zoeken


Soort
Vraag gesteld aan
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 336
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 262
Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9
Datum
Van:
Tot:

Soort
Vraag gesteld aan
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 336
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 262
Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9
Datum
Van:
Tot:

825 resultaten

Het bericht 'EH schrijft open brief aan minister Bussemaker'
Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «EH schrijft open brief aan minister Bussemaker» (ingezonden 4 maart 2014). ...

Over allochtone homohaters uit Amersfoort
Vragen van de leden Van Klaveren, Helder en Wilders (PVV) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over allochtone homohaters uit Amersfoort (ingezonden 10 maart 2014). ...

Het bericht dat jonge criminelen van 12 tot 23 jaar binnenkort als straf naar school gestuurd kunnen worden
Vragen van de leden Beertema en Helder (beiden PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat jonge criminelen van 12 tot 23 jaar binnenkort als straf naar school gestuurd kunnen worden (ingezonden 10 maart 2014). ...

Het bericht dat de minister de Tweede Kamer verkeerd zou hebben geïnformeerd
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Minister de Tweede Kamer verkeerd zou hebben geïnformeerd (ingezonden 24 maart 2014). ...

Mbo’s die leerlingen weigeren vanwege het tekort aan stage- en leerwerkplekken
Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over mbo-opleidingen die leerlingen weigeren vanwege het tekort aan stage- en leerwerkplekken (ingezonden 26 maart 2014). ...

Het bericht dat MBO scholen nee moeten verkopen
Vragen van de leden Straus en Lucas (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat MBO scholen nee moeten verkopen (ingezonden 28 maart 2014). ...

Het bericht ‘Tijd dringt voor nieuwe studenten’
Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Tijd dringt voor nieuwe studenten» (ingezonden 28 maart 2014). ...

De plannen rond ArtEZ en het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur
Vragen van de leden Jasper van Dijk en Gesthuizen (beiden SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de plannen rond ArtEZ en het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur (ingezonden 1 april 2014). ...

Het bericht "Bestuur Universiteit Utrecht declareert 24 mille aan onkosten"
Vragen van het lid Duisenberg (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Bestuur Universiteit Utrecht declareert 24 mille aan onkosten» (ingezonden 3 april 2014). ...

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs inzake de kwaliteit van schoolleiders
Vragen van lid Straus (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport van de Inspectie van het Onderwijs inzake de kwaliteit van schoolleiders (ingezonden 4 april 2014). ...

Het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt
Vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt (ingezonden 7 april 2014). ...

Het nieuwsbericht "Zelfstandigen niet voor de klas"
Vragen van het lid Lucas (VVD) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën over het nieuwsbericht «Zelfstandigen niet voor de klas» (ingezonden 16 april 2014). ...

De verdubbeling van geweld tegen homo's
Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veiligheid en Justitie over de verdubbeling van geweld tegen homo's (ingezonden 15 mei 2014). ...

Het bericht dat mbo-scholen onterecht schoolkosten in rekening blijven brengen
Vragen van de leden Jasper vanDijk (SP) en Van Meenen (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat mbo-scholen onterecht schoolkosten in rekening blijven brengen (ingezonden 15 mei 2014). ...

De financiële degelijkheid van ontvangers van subsidie uit het Filmfonds
Vragen van het lid Rutte (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiële degelijkheid van ontvangers van subsidie uit het Filmfonds (ingezonden 22 mei 2014). ...

Naheffingen door de Belastingdienst over de afdrachtvermindering onderwijs
Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over naheffingen door de Belastingdienst over de afdrachtvermindering onderwijs (ingezonden 9 mei 2014). ...

Het bericht dat scholen niet in staat zijn kinderen uit Somalië en Eritrea te onderwijzen
Vragen van de leden Gesthuizen (SP), Maij (PvdA), Schouw (D66), Voordewind (ChristenUnie) en Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat scholen niet in staat zijn kinderen uit Somalië en Eritrea te onderwijzen (ingezonden 28 mei 2014). ...

Het bericht dat het bestuur van Hogeschool Inholland misstanden onder de pet houdt
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het bestuur van Hogeschool Inholland misstanden onder de pet houdt (ingezonden 3 juni 2014). ...

Het bericht dat twee oud-bestuurders van de VU een gouden handdruk meekrijgen
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat twee oud-bestuurders van de VU een gouden handdruk meekrijgen (ingezonden 3 juni 2014). ...

Het bericht dat de minister van mening blijft dat studiepunten afgepakt mogen worden
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Minister van mening blijft dat studiepunten afgepakt mogen worden (ingezonden 20 juni 2014). ...