Zoeken


Soort
Vraag gesteld aan
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 336
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 262
Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9
Datum
Van:
Tot:

Soort
Vraag gesteld aan
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 336
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 262
Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11
ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9
Datum
Van:
Tot:

825 resultaten

Het bericht dat de schrijfvaardigheid van kinderen achteruit holt
Vragen van de leden Futselaar (SP) en Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de schrijfvaardigheid van kinderen achteruit holt (ingezonden 1 augustus 2017). ...

Het sluiten van studiecentra van de Open Universiteit
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het sluiten van studiecentra van de Open Universiteit (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Fraudejagers ministerie neuzen honderden keren in ov-chipkaarten studenten’
Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Fraudejagers ministerie neuzen honderden keren in ov-chipkaarten studenten» (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het bericht dat een mbo-student vanwege een spoedkeizersnede haar examens niet kon maken en daardoor het hele studiejaar over moet doen
Vragen van de leden Kwint (SP) en Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een mbo-student vanwege een spoedkeizersnede haar examens niet kon maken en daardoor het hele studiejaar over moet doen (ingezonden 24 augustus 2017). ...

De afname van het aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de afname van het aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties (ingezonden 6 september 2017). ...

Het bericht ‘Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels’
Vragen van de leden Voortman en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels» (ingezonden 8 september 2017). ...

Het bericht ‘Studeren vanuit een camper’
Vragen van de leden Van Meenen en Van Eijs (beiden D66) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Studeren vanuit een camper» (ingezonden 15 september 2017). ...

Het bericht dat het ROC West-Brabant onwettig lesgeld vraagt
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het ROC West-Brabant onwettig lesgeld vraagt (ingezonden 15 september 2017). ...

De verslechterde positie van promovendi
Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verslechterde positie van promovendi (ingezonden 27 september 2017). ...

Het besluit van de Provincie Noord-Brabant om vanaf 2018 een half miljoen te bezuinigen op de philharmonie zuidnederland
Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het besluit van de provincie Noord-Brabant om vanaf 2018 een half miljoen euro te bezuinigen op de philharmonie zuidnederland (ingezonden 3 oktober 2017). ...

De grote zorgen van Uneto-VNI over schreeuwende tekorten aan mensen met technische opleidingen
Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de grote zorgen van Uneto-VNI over schreeuwende tekorten aan mensen met technische opleidingen (ingezonden 5 oktober 2017). ...

Het nut van onderwijsovereenkomsten in het mbo
Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over «Het nut van onderwijsovereenkomsten in het mbo». ...

Het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden
Vragen van de leden Kwint (SP) en Van Raan (PvdD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden (ingezonden 16 oktober 2017). ...

Het bericht dat scholen steeds vaker een VOG vragen om moeilijke leerlingen te weren
Vragen van de leden Volp en Jadnanansing (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat scholen steeds vaker een VOG vragen om moeilijke leerlingen te weren (ingezonden 5 januari 2016). ...

Het bericht ‘Vrije dag Suikerfeest bespreekbaar voor Amsterdamse schoolbesturen’
Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Vrije dag Suikerfeest bespreekbaar voor Amsterdamse schoolbesturen» (ingezonden 8 januari 2016). ...

Studieschuld als nieuwe restschuld en zieke werknemers als gevolg van schuld
Vragen van de leden Karabulut en Jasper VanDijk (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over studieschuld als nieuwe restschuld en zieke werknemers als gevolg van schuld (ingezonden 12 januari 2016), Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Karabulut en Jasper VanDijk (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over studieschuld als nieuwe restschuld en zieke werknemers als gevolg van schuld (ingezonden 12 januari 2016), Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht «Wordt studieschuld de nieuwe restschuld»? ...

Het bericht dat selectie aan de poort allochtonen dupeert
Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat selectie aan de poort allochtonen dupeert (ingezonden 14 januari 2016). ...

De moeilijke positie van LHBT in de asielopvang
Vragen van de leden Gesthuizen (SP) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de moeilijke positie van LHBT in de asielopvang (ingezonden 18 januari 2016). ...

Beloningsonderscheid op hogescholen
Vragen van de leden Yücel en Mohandis (beiden PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over beloningsonderscheid op hogescholen (ingezonden 20 januari 2016). ...