Zoeken


Vraag gesteld aan
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 416
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 358
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 49
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 29
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 18
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 416
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 358
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 49
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 29
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 18
Datum
Van:
Tot:

1296 resultaten

Camping Fort Oranje
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over camping Fort Oranje (ingezonden 1 augustus 2017). ...

De ontruiming van Fort Oranje
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontruiming van Fort Oranje (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde
Vragen van de leden Kooiman en Beckerman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Het passief kiesrecht
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over het passief kiesrecht (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is
Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is (ingezonden 8 augustus 2017). ...

De gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden
Vragen van de leden Paternotte en Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Een keuringsplicht voor rookwering en balkons
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een keuringsplicht voor rookwering en balkons (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht 'Camelia Romer boos op SONA en de pers'
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Camelia Romer boos op Sona en de pers» (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid
Vragen van het lid Van den Berg en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1800 kwetsbare leerlingen
Vragen van de leden Becker en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1.800 kwetsbare leerlingen (ingezonden 6 september 2017). ...

Het bericht dat Fox-IT zeggenschap van de staat afhoudt
Vragen van de leden Van Raak en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Fox-IT zeggenschap van de staat afhoudt (ingezonden 8 september 2017). ...

Het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let')
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren («buy to let») (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen (ingezonden 12 september 2017). ...

Een speech van de minister-president van Aruba
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een speech van de Minister-President van Aruba (ingezonden 14 september 2017). ...

Het bericht dat legionella doden blijft maken door de lakse bouwwereld.
Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat legionella doden blijft maken door de lakse bouwwereld (ingezonden 15 september 2017) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat legionella doden blijft maken door de lakse bouwwereld (ingezonden 15 september 2017) Vraag 1 Kent u het bericht «Door lakse bouwwereld blijft legionella doden maken»? ...

Drempels bij het gebruik van de blijverslening
Vragen van de leden Gijs vanDijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over drempels bij het gebruik van de blijverslening (ingezonden 15 september 2017) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Gijs vanDijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over drempels bij het gebruik van de blijverslening (ingezonden 15 september 2017) Vraag 1 Kent u de signalen over de ervaren drempel bij de invoering van de blijverslening, zoals die verstrekt wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)? ...

De afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen
Vragen van de leden Bisschop en Dijkgraaf (beiden SGP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over de afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen (ingezonden 18 september 2017). ...

Het bericht dat slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen in balans is
Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen «in balans is» (ingezonden 19 september 2017). ...