Zoeken


Vraag gesteld aan
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 416
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 358
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 49
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 29
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 18
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 416
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 358
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 49
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie 29
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken 18
Datum
Van:
Tot:

1296 resultaten

Grootschalige fraude door middel van DigiD met kinderopvang-, huur- of zorgtoeslagen
Vragen van de leden Heijnen en Groot (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over grootschalige fraude door middel van DigiD met kinderopvang-, huur- of zorgtoeslagen (ingezonden 19 september 2011). ...

Fraude met DigiD
Vragen van de leden Elissen en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over fraude met DigiD (ingezonden 20 september 2011). ...

De degradatie van de luchthaven van Curaçao
Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de degradatie van de luchthaven van Curaçao (ingezonden 21 september 2011). ...

Het tekort op de betalingsbalans van Curaçao en Sint-Maarten
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het tekort op de betalingsbalans van Curaçao en Sint-Maarten (ingezonden 22 september 2011). ...

Het gebruik van sociale media door gemeenten
Vragen van het lid El Fassed (Groenlinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik van sociale media door gemeenten (ingezonden 23 september 2011). ...

Het besluit van de gemeente Den Haag om Turkse inburgeringsweigeraars hun boetes kwijt te schelden
Vragen van het lid Van Dam (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het besluit van de gemeente Den Haag om Turkse inburgeringsweigeraars hun boetes kwijt te schelden (ingezonden 26 september 2011). ...

Het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen
Vragen van de leden Lucassen en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen (ingezonden 29 september 2011). ...

Activiteiten van de Colombiaanse veiligheidsdienst op Curaçao
Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over activiteiten van de Colombiaanse veiligheidsdienst op Curaçao (ingezonden 4 oktober 2011). ...

De structurele straatterreur door Marokkanen
Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de structurele straatterreur door Marokkanen (ingezonden 5 oktober 2011). ...

De onophoudelijke straatterreur tegen homostellen
Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veiligheid en Justitie over de onophoudelijke straatterreur tegen homostellen (ingezonden 5 oktober 2011). ...

De forse toename van de toeristenbelasting en legeskosten vergunningen
Vragen van de leden Smeets en Heijnen (beiden PvdA) aan de minister president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de forse toename van de toeristenbelasting en de legeskosten vergunningen (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht “Online onderhuren makkie voor toerist”
Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Online onderhuren makkie voor toerist» (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het artikel ‘Marine Curaçao siddert voor criminelen’
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over het artikel «Marine Curaçao siddert voor criminelen» (ingezonden 7 oktober 2011). ...

De ARGOS-uitzending ‘Ik keer terug!’
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ARGOS-uitzending «Ik keer terug!» ...

Het bericht 'Tilburg dreigt zorgbedrijven met topinkomens'
Vragen van de leden Kerstens en Otwin van Dijk (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Tilburg dreigt zorgbedrijven met topinkomens» (ingezonden 15 januari 2015). ...

Het bericht ‘Gemeenten koersen af op miljardentekort’
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Gemeenten koersen af op miljardentekort» (ingezonden 15 januari 2015). ...

Het afluisteren van journalisten
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het afluisteren van journalisten (ingezonden 22 januari 2015). ...

Onderscheppen correspondentie van journalisten door GCHQ
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onderscheppen correspondentie van journalisten door GCHQ (ingezonden 22 januari 2015). ...

De uitlatingen van Snowden over Nederland en de NSA
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen van Snowden over Nederland en de NSA (ingezonden 23 januari 2015). ...

Het bericht ‘De vulkaan van Saba kan bezig zijn te ontwaken’
Vragen van het lid Hachchi (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «De vulkaan van Saba kan bezig zijn te ontwaken» (ingezonden 29 januari 2015). ...