Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 526
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 311
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 31
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 22
minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 18
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 526
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 311
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 31
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 22
minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 18
Datum
Van:
Tot:

1191 resultaten

Het bericht dat de Inspectie Jeugdzorg geen onderzoek doet naar zelfdoding.
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Inspectie Jeugdzorg geen onderzoek doet naar zelfdoding (ingezonden 31 juli 2017). ...

Het bericht ‘bezuiniging ouderenzorg nutteloos’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht «bezuiniging ouderenzorg nutteloos» (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde
Vragen van de leden Kooiman en Beckerman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren» (ingezonden 7 augustus 2017). ...

De stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu over de stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget (ingezonden 9 augustus 2017). ...

Het bizarre bericht ‘In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bizarre bericht «In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis» (ingezonden 10 augustus 2017). ...

Het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurs te krijgen
Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurszorg te krijgen (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De misstanden bij zorginstelling Careyn
Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de misstanden bij zorginstelling Careyn (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Ondersteuning thuis voor mensen met dementie
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ondersteuning thuis voor mensen met dementie (ingezonden 17 augustus 2017). ...

De problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg
Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (ingezonden 25 augustus 2017). ...

Het bericht dat een vertrekkend bestuurder een zorginstelling vier ton kost
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een vertrekkend bestuurder een zorginstelling vier ton kost (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht ‘Hoge blootstelling pesticide geeft geboorteafwijking’
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Economische Zaken en de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Hoge blootstelling pesticide geeft geboorteafwijking» (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden. ...

De beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 12 september 2017), Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 12 september 2017), Vraag 1 Kunt u aangeven wanneer de door u toegezegde analyse van het signaalrapport van Ieder(in) en de meest recente meldingen bij het Nationaal Zorgnummer (NZN) en Ieder(in), opgesteld samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gereed is? ...

Het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden (ingezonden 13 september 2017). ...

De toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz)
Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) (ingezonden 15 september 2017). ...

Het bericht ‘Kwaliteit van zorg in Nederland loopt gevaar’
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Kwaliteit van zorg in Nederland loopt gevaar» (ingezonden 15 september 2017). ...

Het bericht dat de wachttijden voor een plaats in een verpleeghuis toenemen
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de wachttijden voor een plaats in een verpleeghuis toenemen (ingezonden 19 september 2017). ...

Het bericht ‘NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend’
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend» (ingezonden 19 september 2017). ...