Zoeken


Soort
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 341
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 199
Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 20
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken 19
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Financiën 15
Datum
Van:
Tot:

Soort
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 341
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 199
Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 20
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken 19
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Financiën 15
Datum
Van:
Tot:

911 resultaten

Kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen (ingezonden 27 juli 2017). ...

Overlast vliegverkeer in Zuid-Limburg
Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over overlast vliegverkeer in Zuid-Limburg (ingezonden 28 juli 2017). ...

De incidenten bij Shell-Pernis
Vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de incidenten bij Shell-Pernis (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De vluchtroutes naar Lelystad
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vluchtroutes naar Lelystad (ingezonden 11 augustus 2017). ...

het bericht 'Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’'
Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Ook NS stopt nu met «dames en heren»» (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht dat omwonenden van Shell Pernis vinden dat de informatievoorziening tekortschiet
Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat omwonenden van Shell Pernis vinden dat de informatievoorziening tekortschiet (ingezonden 14 augustus 2017). ...

Het incident bij het tankenpark van de NAM
Vragen van de leden Beckerman en Laçin (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het incident bij het tankenpark van de NAM (ingezonden 15 augustus 2017). ...

De haalbaarheid van de emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020
Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over de haalbaarheid van de emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020 (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën over het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het bericht dat recent twee ernstige incidenten hebben plaatsgevonden op Schiphol
Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat recent twee ernstige incidenten hebben plaatsgevonden op Schiphol (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Financiën over het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen (ingezonden 21 augustus 2017). ...

De berichten dat er een grote brand heeft plaatsgevonden bij de Esso-raffinaderij in het Botlekgebied
Vragen van het lid Lacin (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de berichten dat er een grote brand heeft plaatsgevonden bij de Esso-raffinaderij in het Botlekgebied (ingezonden 23 augustus 2017). ...

De berichten dat een toxicoloog meermaals alarm sloeg over gifgas bij Chemours
Vragen van het lid Lacin (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de berichten dat een toxicoloog meermaals alarm sloeg over gifgas bij Chemours (ingezonden 23 augustus 2017). ...

Het rapport 'Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?'
Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het rapport «Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?» ...

Ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs
Vragen van de leden Jetten en Verhoeven (beiden D66) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van den Hul (PvdA) en Diks (GroenLinks) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren (ingezonden 25 augustus 2017). ...

De Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen
Vragen van de leden Jetten en Van Eijs (beiden D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Fraude op Schiphol
Vragen van de leden Visser en De Vries (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over fraude op Schiphol (ingezonden 30 augustus 2017). ...

De beschikbare zitplaatsen in treinen van de NS
Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de beschikbare zitplaatsen in treinen van de NS (ingezonden 4 september 2017). ...

Zwerfafval
Vragen van lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over zwerfafval (ingezonden 5 september 2017). ...