Zoeken


Soort
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 342
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 199
Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 20
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken 19
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Financiën 15
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 342
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 199
Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 20
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken 19
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Financiën 15
Datum
Van:
Tot:

912 resultaten

Het bericht ‘Maak nieuwe regels voor kunstgraskorrels’
Vragen van de leden Van Dekken en Cegerek (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Maak nieuwe regels voor kunstgraskorrels» (ingezonden 28 december 2016). ...

Actie tegen afvalcriminaliteit
Vragen van het lid Cegerek (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Veiligheid en Justitie over actie tegen afvalcriminaliteit (ingezonden 29 december 2016). ...

Energiebesparing in de gebouwde omgeving
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en voor Wonen en Rijksdienst en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over energiebesparing in de gebouwde omgeving (ingezonden 5 februari 2013). ...

Het bericht dat meer treinen door rood rijden
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat meer treinen door rood rijden (ingezonden 11 februari 2013). ...

Luchtkwaliteit
Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over luchtkwaliteit (ingezonden 18 februari 2013). ...

De veiling van GSM-frequenties en de mogelijke interferentie met GSM-rail
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken over de veiling van GSM-frequenties en de mogelijke interferentie met GSM-rail (ingezonden 18 februari 2013). ...

De privacybestendigheid van de anonieme ov-chipkaart
Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de privacybestendigheid van de anonieme ov-chipkaart (ingezonden 22 april 2013). ...

Zakelijke belangen
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over zakelijke belangen (ingezonden 7 december 2010). ...

Het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio's
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (ingezonden 24 juli 2014). ...

De introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam
Vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam (ingezonden 6 augustus 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Visser (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam (ingezonden 6 augustus 2014) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht over de introductie van de dienst UberPOP in Amsterdam op 30 juli jl.? ...

Het artikel ‘Miljoenenstrop door stoffen’
Vragen van de leden RemcoDijkstra, Ziengs en Van Veen (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het artikel «Miljoenenstrop door stoffen» (ingezonden 8 augustus 2014). ...

Het bericht ‘bedrijven staan niet te trappelen om hun stukje spoor over te nemen’
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Bedrijven staan niet te trappelen om hun stukje spoor over te nemen» (ingezonden 11 augustus 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Bedrijven staan niet te trappelen om hun stukje spoor over te nemen» (ingezonden 11 augustus 2014) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Bedrijven staan niet te trappelen om hun stukje spoor over te nemen»? ...

Het bericht 'Loom-gekte over, dan plasticberg in afval'
Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Loom-gekte over, dan plasticberg in afval» (ingezonden 14 augustus 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Loom-gekte over, dan plasticberg in afval» (ingezonden 14 augustus 2014) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de populaire Loom-bandjes gemaakt zijn van niet-recyclebaar of afbreekbaar plastic en dat zij na de rage het risico lopen in het milieu te verdwijnen? ...

Het behouden van de nachttrein naar Kopenhagen, Praag en Warschau
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het behouden van de nachttrein naar Kopenhagen, Praag en Warschau (ingezonden 15 augustus 2014). ...

Een nieuw treindebacle
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een nieuw treindebacle (ingezonden 18 augustus 2014). ...

Het bericht dat ook de opvolger van de Fyra steeds vaker uitvalt
Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat ook de opvolger van de Fyra steeds vaker uitvalt (ingezonden 19 augustus 2014). ...

Het bericht met betrekking tot de mogelijke risico’s van Loombandjes
Vragen van het lid Cegerek (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht met betrekking tot de mogelijke risico’s van loombandjes (ingezonden 26 augustus 2014). ...

Het afkopen van het statiegeldsysteem van Lidl en Aldi
Vragen van de leden Van Gerven en Smaling (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het afkopen van het statiegeldsysteem van Lidl en Aldi (ingezonden 4 september 2014). ...

Het bericht ‘Lidl en Aldi afgekocht’
Vragen van het lid Cegerek (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Lidl en Aldi afgekocht» (ingezonden 4 september 2014). ...

Het bericht dat toegangspoortjes op stations gevaarlijk kunnen zijn
Vragen van het lid Hoogland (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat toegangspoortjes op stations gevaarlijk kunnen zijn (ingezonden 12 september 2014). ...