Zoeken


Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Economische Zaken 341
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 226
staatssecretaris van Economische Zaken 103
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 29
Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 22
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Economische Zaken 341
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 226
staatssecretaris van Economische Zaken 103
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 29
Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 22
Datum
Van:
Tot:

1145 resultaten

Ongunstige milieucondities in natuurgebieden
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over ongunstige milieucondities in natuurgebieden (ingezonden 25 februari 2014). ...

De aanvallen van een Japanse walvisvaarder op een Nederlands schip van Sea Shepherd
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over de aanvallen van een Japanse walvisvaarder op een Nederlands schip van Sea Shepherd (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het verkrijgen van een Europees patent op soja door Monsanto
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het verkrijgen van een Europees patent op soja door Monsanto (ingezonden 28 februari 2014). ...

Het storten van staalslakken in de Oosterschelde
Vragen van het de leden Bisschop en Dijkgraaf (beiden SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het storten van staalslakken in de Oosterschelde (ingezonden 28 februari 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het de leden Bisschop en Dijkgraaf (beiden SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het storten van staalslakken in de Oosterschelde (ingezonden 28 februari 2014) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Rijkswaterstaat opnieuw staalslakken gaat storten in de Oosterschelde, maar dat Rijkswaterstaat nu niet bereid is deze staalslakken te bedekken met breuksteen ten behoeve van de Oosterscheldekreeft? ...

Terugroepactie sleurt vleesbedrijven mee
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over terugroepactie sleurt vleesbedrijven mee (ingezonden 3 maart 2014). ...

Zwanendrifter in de fout
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken over zwanendrifter in de fout (ingezonden 3 maart 2014). ...

De openstelling van de markt voor het ophalen en verwerken van kadavers
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de openstelling van de markt voor het ophalen en verwerken van kadavers (ingezonden 6 maart 2014). ...

Het bericht Recall Van Hattem kan beperkter
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht Recall Van Hattem kan beperkter (ingezonden 6 maart 2014). ...

Het bericht ‘Boeren Dinkelland halen gelijk bij RvS’
Vragen van de leden Rudmer Heerema en Lodders (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Boeren Dinkelland halen gelijk bij RvS» (ingezonden 6 maart 2014). ...

Het Masterplan Toekomst IJsselmeer
Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het Masterplan Toekomst IJsselmeer (ingezonden 7 maart 2014). ...

De dreigende sluiting van ruiter- en mountainbikepaden beheerd door Staatsbosbeheer
Vragen van de leden Geurts en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dreigende sluiting van ruiter- en mountainbikepaden beheerd door Staatsbosbeheer (ingezonden 10 maart 2014). ...

Het afschieten van huiskraaien
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het afschieten van huiskraaien (ingezonden 11 maart 2014). ...

Het bericht LTO wil snelle oplossing stuifbestrijding
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht LTO wil snelle oplossing stuifbestrijding (ingezonden 12 maart 2014). ...

Het terugroepen van vlees bij Van Hattem
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het terugroepen van vlees bij Van Hattem (ingezonden 13 maart 2014). ...

Het gebruik van baden met garra-rufavissen
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebruik van baden met garra-rufavissen (ingezonden 13 maart 2014). ...

Gefokte fazanten voor de jacht
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over gefokte fazanten voor de jacht (ingezonden 13 maart 2014). ...

De Gelderse voorkeur voor afschot boven hekken
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de Gelderse voorkeur voor afschot boven hekken (ingezonden 14 maart 2014). ...

Het bericht 'Noorden verwacht dassenexplosie'
Vragen van de leden Lodders en RudmerHeerema (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Noorden verwacht dassenexplosie» (ingezonden 18 maart 2014). ...

Wedstrijden dieren doodschieten
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over wedstrijden dieren doodschieten (ingezonden 18 maart 2014). ...

Namaakvoedsel
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken over namaakvoedsel (ingezonden 19 maart 2014). ...