Zoeken


Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Economische Zaken 341
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 226
staatssecretaris van Economische Zaken 103
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 29
Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 22
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Economische Zaken 341
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 226
staatssecretaris van Economische Zaken 103
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken 29
Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 22
Datum
Van:
Tot:

1145 resultaten

De gevaarlijke stof fipronil in eieren en de rol van de NVWA.
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de gevaarlijke stof fipronil in eieren en de rol van de NVWA (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Honderdduizenden kippen die dreigen te worden gedood na ongefundeerde uitspraken van de NVWA in de fipronil-affaire
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over honderdduizenden kippen die dreigen te worden gedood na ongefundeerde uitspraken van de NVWA in de fipronil-affaire (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Het daadwerkelijke aantal dieren dat is omgekomen bij stalbranden
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het daadwerkelijke aantal dieren dat is omgekomen bij stalbranden (ingezonden 17 augustus 2017). ...

De oplopende verschillen tussen de melkprijs voor boeren en voor consumenten
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de oplopende verschillen tussen de melkprijs voor boeren en voor consumenten (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Jagersvereniging waarschuwt leden: totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling’
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Jagersvereniging waarschuwt leden: totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling» (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Hepatitis E in varkensvleesproducten
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken over Hepatitis E in varkensvleesproducten (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het bericht dat een nertsenfokkerij mogelijk ongeoorloofd heeft uitgebreid
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat een nertsenfokkerij mogelijk ongeoorloofd heeft uitgebreid (ingezonden 28 augustus 2017). ...

Het gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Door mest verontreinigd grondwater
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het alarmerend bericht over door mest verontreinigd grondwater (ingezonden 29 juni 2017). ...

De boetes op basis van de Meststoffenwet
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de boetes op basis van de Meststoffenwet (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Een veetransport naar West-Siberië
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een veetransport naar West-Siberië (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Het bericht dat fipronilkippen ondanks een verbod toch verkocht zouden zijn
Vragen van de leden De Groot en Van Veldhoven (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat fipronilkippen ondanks een verbod toch verkocht zouden zijn (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Het bericht dat de pachttermijn van zes jaar voor landbouwgrond te kort is
Vragen van de leden Koşer Kaya en Koolmees (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat de pachttermijn van zes jaar voor landbouwgrond te kort is (ingezonden 5 januari 2016). ...

Misleiding bij voedselproducten door supermarkten
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken over misleiding bij voedselproducten door supermarkten (ingezonden 6 januari 2016). ...

Het bericht dat een Vlaamse minister de Nederlandse aanpak van de malafide puppyhandel te laks vindt
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat een Vlaamse Minister de Nederlandse aanpak van de malafide puppyhandel te laks vindt. ...

Het feit dat de geloofwaardigheid van keurmerken onder druk staat
Vragen van de leden Dikkers en Çegerek (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat de geloofwaardigheid van keurmerken onder druk staat (ingezonden 8 januari 2016). ...

Drugsafval in landbouwakkers
Vragen van de leden Segers en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken over drugsafval in landbouwakkers (ingezonden 14 januari 2016). ...

De vondst van MDMA-resten van xtc-productie in maisplanten
Vragen van de leden KoşerKaya en Bergkamp (beiden D66) aan de Staatssecretarissen van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vondst van MDMA-resten van xtc-productie in maisplanten (ingezonden 14 januari 2016). ...

Het bericht ‘Bron drinkwater deel Randstad vervuild met gif’
Vragen van het lid Grashoff (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Bron drinkwater deel Randstad vervuild met gif» (ingezonden 15 januari 2016). ...

De circulaire economie
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken over de circulaire economie (ingezonden 15 januari 2016). ...