Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

69 resultaten

Zorgorganisaties die steeds meer betalen aan accountants
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgorganisaties die steeds meer betalen aan accountants (ingezonden 1 november 2016). ...

Het bericht dat ggz-patiënten (patiënten in de geestelijke gezondheidszorg)
Vragen van de leden Kooiman en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ggz-patiënten (patiënten in de geestelijke gezondheidszorg) vaker in een tbs-kliniek zitten (ingezonden 18 mei 2016). ...

Het bericht dat het risico op een mazelen uitbraak toeneemt door een dalende vaccinatiegraad
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het risico op een mazelen uitbraak toeneemt door een dalende vaccinatiegraad (ingezonden 29 juni 2017). ...

Het conflict tussen verloskundigen en zorgverzekeraars inzake tarieven
Vragen van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het conflict tussen verloskundigen en zorgverzekeraars inzake tarieven (ingezonden 19 oktober 2017). ...

Het bericht dat duizenden kwetsbare patiënten slechtziend zullen worden door onverantwoorde bezuiniging van zorgverzekeraars
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat duizenden kwetsbare patiënten slechtziend zullen worden door onverantwoorde bezuiniging van zorgverzekeraars (ingezonden 25 oktober 2017). ...

De lange wachtlijsten en de tekorten in de jeugdzorg
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de lange wachtlijsten en de tekorten in de jeugdzorg (ingezonden 16 november 2017). ...

Het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is (ingezonden 14 december 2017). ...

Het bericht dat de zaadkwaliteit van de westerse man keldert door gebruik van hormoon verstorende stoffen
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de zaadkwaliteit van de westerse man keldert door gebruik van hormoon verstorende stoffen (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De bestuurlijke instabiliteit van Treant en de dreigende teloorgang van volwaardige ziekenhuiszorg op de ziekenhuislocaties in Stadskanaal en Hoogeveen
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bestuurlijke instabiliteit van Treant en de dreigende teloorgang van volwaardige ziekenhuiszorg op de ziekenhuislocaties in Stadskanaal en Hoogeveen (ingezonden 10 augustus 2017). ...

De sluiting van de afdeling cardiologie in ZGT Hengelo
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van de afdeling cardiologie in ZGT Hengelo (ingezonden 18 augustus 2017). ...

Het niet toekennen van voldoende financiële middelen aan het ziekenhuis in Den Helder om de acute verloskundige zorg en spoedzorg in de lucht te houden
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet toekennen van voldoende financiële middelen aan het ziekenhuis in Den Helder om de acute verloskundige zorg en spoedzorg in de lucht te houden (ingezonden 21 augustus 2017). ...

De toename van het aantal dakloze jongeren
Vragen van de leden Jasper vanDijk en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van het aantal dakloze jongeren (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Het bericht dat psychologen nog steeds niet positief zijn over de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat psychologen nog steeds niet positief zijn over de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn (ingezonden 7 september 2017). ...

De ontslagen bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) Enschede
Vragen van de leden Kooiman en Marijnissen (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontslagen bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) Enschede (ingezonden 7 september 2017). ...

De noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen
Vragen van de leden Kooiman (SP) en Diertens (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen (ingezonden 8 september 2017). ...

De bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken (ingezonden 21 september 2017). ...

De blijvende chaos binnen Treant
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de blijvende chaos binnen Treant (ingezonden 25 september 2017). ...

Het bericht dat ziekenhuisfusie tussen het AMC en VUmc niet in het belang is van patiënten
Vragen van de leden Kooiman en Marijnissen (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ziekenhuisfusie tussen het AMC en VUmc niet in het belang is van patiënten (ingezonden 25 september 2017). ...

Verloskundigen die massaal hun contract opzeggen bij de zorgverzekeraars
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verloskundigen die massaal hun contract opzeggen bij de zorgverzekeraars (ingezonden 12 oktober 2017). ...