Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

741 resultaten

Chinese schaduwbanken
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over Chinese schaduwbanken (ingezonden 4 maart 2014). ...

Premieverhogingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers
Vragen van de leden Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD) en Mei Li Vos (PvdA) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken over premieverhogingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers (Ingezonden 4 maart 2014). ...

De kwaliteit van dienstverlening door banken en beleggingsondernemingen
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over de kwaliteit van dienstverlening door banken en beleggingsondernemingen (ingezonden 4 maart 2014). ...

Problemen met foute overschrijvingen met IBAN
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over problemen met foute overschrijvingen met IBAN (ingezonden 7 maart 2014). ...

Extra eisen Nederlandse banken
Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Financiën over extra eisen Nederlandse banken (ingezonden 11 maart 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Financiën over extra eisen Nederlandse banken (ingezonden 11 maart 2014) Vraag 1 Kent u het bericht Den Haag worstelt met extra eisen aan Nederlandse banken? ...

Het bericht dat ING betalingsgegevens van klanten te gelde wil maken
Vragen van de leden Schouw en Verhoeven (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën over het bericht dat ING betalingsgegevens van klanten te gelde wil maken (ingezonden 12 maart 2014). ...

Het bericht “ING geeft adverteerder inzicht in klantgedrag”
Vragen van de leden Aukje deVries en Van Oosten (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «ING geeft adverteerder inzicht in klantgedrag» (ingezonden 13 maart 2014). ...

De hypotheek van de president van de Nederlandsche Bank
Vragen van het lid Tony van Dijck (PVV) aan de Minister van Financiën over de hypotheek van de president van de Nederlandsche Bank (ingezonden 17 maart 2014). ...

Het bericht dat ING adverteerders inzicht wil bieden in klantgedrag
Vragen van de leden Merkies en Gesthuizen (beiden SP) aan de Ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ING adverteerders inzicht wil bieden in klantgedrag (ingezonden 17 maart 2014). ...

Het bericht dat de Raad van Commissarissen van DNB zich zorgen maakt over het toekomstige salaris van de directie van DNB
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank (DNB) zich zorgen maakt over het toekomstige salaris van de directie van DNB (ingezonden 17 maart 2014). ...

De voortgang van het internationale onderzoek naar de prijsmanipulatie op de internationale valutamarkten
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de voortgang van het internationale onderzoek naar de prijsmanipulatie op de internationale valutamarkten (ingezonden 18 maart 2014). ...

De conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn
Vragen van de leden Schouw en Koolmees (beiden D66) aan de Minister van Financiën over de conclusie van de Europese Rekenkamer dat de door de lidstaten verrichte verificaties van de EU-landbouwuitgaven niet betrouwbaar zijn (ingezonden 19 maart 2014). ...

Het akkoord over de Europese bankenunie
Vragen van het lid Tony vanDijck (PVV) aan de Minister van Financiën over het akkoord over de Europese bankenunie (ingezonden 25 maart 2014). ...

Het bericht dat verzekeraars het provisieverbod schenden
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat verzekeraars het provisieverbod schenden (ingezonden 1 april 2014). ...

Het bericht dat BinckBank Amerikanen uitsluit van een beleggingsrekening
Vragen van het lid Merkies (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat BinckBank Amerikanen uitsluit van een beleggingsrekening (Ingezonden 4 april 2014). ...

De werkwijze van afdelingen bijzonder beheer van banken
Vragen van het lid Van Hijum (CDA) aan de Minister van Financiën over de werkwijze van afdelingen bijzonder beheer van banken (ingezonden 7 april 2014). ...

De overname van BEB door Gasunie
Vragen van het lid Mei LiVos (PvdA) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken over de overname van BEB door Gasunie (ingezonden 10 april 2014). ...

De aanpak van flitshandel
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de aanpak van flitshandel (ingezonden 14 april 2014). ...

De verwerkingstermijn van betaaltransacties op weekenden en feestdagen
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de verwerkingstermijn van betaaltransacties op weekenden en feestdagen (ingezonden 15 april 2014). ...

De voorlichting van banken aan het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) over de risico’s van derivaten zoals renteswaps naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de voorlichting van banken aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) over de risico’s van derivaten zoals renteswaps naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch (ingezonden 17 april 2014). ...