Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1164 resultaten

Het bericht TNT baas krijgt 2,6 miljoen
Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht TNT baas krijgt 2,6 miljoen (ingezonden 21 september 2011). ...

Het beperken van magnetische velden rond bestaande hoogspanningstracés
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het beperken van magnetische velden rond bestaande hoogspanningstracés (ingezonden 23 september 2011). ...

De grote gevolgen van schaalvergroting in de supermarktbranche voor kleine supermarktondernemers
Vragen van de leden Gesthuizen (SP), Dijkgraaf (SGP) en Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de grote gevolgen van schaalvergroting in de supermarktbranche voor kleine supermarktondernemers (ingezonden 23 september 2011). ...

Een waterkrachtcentrale bij Hagestein
Vragen van de leden Paulus Jansen (SP), Van Veldhoven (D66), Leegte (VVD), Van Tongeren (GL), Wiegman-Van Meppelen Scheppink (CU), Van der Werf (CDA), Van Vliet (PVV), Samsom (PvdA), Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over een waterkrachtcentrale bij Hagestein (ingezonden 26 september 2011). ...

Lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van Diginotarproblematiek
Vragen van de leden Verhoeven (D66) en Hachchi (D66) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van Diginotarproblematiek (ingezonden 27 september 2011). ...

Grondstoffen voor de productie van biobrandstof
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over grondstoffen voor de productie van biobrandstof (ingezonden 27 september 2011). ...

Het bericht ‘NG hackt telefoons van klanten’
Vragen van de leden Van Bemmel en Elissen (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «ING hackt telefoons van klanten» (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht dat Nederland op de ranglijst van sterkste IT-landen sterk gedaald is naar de 10e plaats wereldwijd
Vragen van het lid Schaart (VVD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat Nederland op de ranglijst van sterkste IT-landen sterk gedaald is naar de 10e plaats wereldwijd (ingezonden 29 september 2011). ...

Vermeende privacy-schendingen met cookies door Facebook
Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over vermeende privacy-schendingen met cookies door Facebook (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Schaliegas
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over schaliegas (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht ‘Shell oil paid Nigerian military to put down protests, court documents show’
Vragen van de leden Van Tongeren, El Fassed en Peters (allen GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over het bericht «Shell oil paid Nigerian military to put down protests, court documents show» (ingezonden 10 oktober 2011). ...

Het risico op aardbevingen door afvalwaterinjectie
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het risico op aardbevingen door afvalwaterinjectie (ingezonden 22 januari 2015). ...

Het artikel ‘ICT-sector trekt weg’
Vragen van de leden Van Veen en De Liefde (beiden VVD) aan de Minister van Economische Zaken over het artikel «ICT-sector trekt weg» (ingezonden 22 januari 2015). ...

De financiële risico's van leaseconstructies voor zonnepanelen
Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over de financiële risico's van leaseconstructies voor zonnepanelen (ingezonden 26 januari 2015). ...

De berichten ‘Oproep tot transparantie in ontwikkeling criteria voor biomassa’ en ‘Groen paspoort van FSC verlopen’
Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over de berichten «Oproep tot transparantie in ontwikkeling criteria voor biomassa» en «Groen paspoort van FSC verlopen» (ingezonden 29 januari 2015). ...

De uitspraken van de president van de Europese Investeringsbank (EIB), die twijfelt aan het realiteitsgehalte van projecten die zijn ingediend voor het Europese investeringsfonds EFSI
Vragen van het lid AgnesMulder (CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Financiën over de uitspraken van de president van de Europese Investeringsbank (EIB), die twijfelt aan het realiteitsgehalte van projecten die zijn ingediend voor het Europese investeringsfonds EFSI (ingezonden 30 januari 2015). ...

Het bericht ‘Onderzoek nodig bij windmolens bij Medemblik’
Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «Onderzoek nodig bij windmolens bij Medemblik» (ingezonden 2 februari 2015). ...

Het bericht onderzoek naar bodem Wijnaldum
Vragen van de leden Jacobi en JanVos (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht onderzoek naar bodem Wijnaldum (ingezonden 2 februari 2015). ...

Multilevel marketing bedrijven
Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Economische Zaken over multilevel marketing bedrijven (ingezonden 3 februari 2015). ...

De mogelijkheden voor sportverenigingen om te investeren in zonnepanelen
Vragen van de leden JanVos en Van Dekken (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over de mogelijkheden voor sportverenigingen om te investeren in zonnepanelen (ingezonden 4 februari 2015). ...