Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

189 resultaten

Verwerving F-35 (Dossier 26488)
Behoeftestelling vervanging F-16; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Verwerving F-35 Kamerstuk defensie internationaal Nr. 425 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, over: − de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 september 2016 met de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 416); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 met de beantwoording van vragen van de commissie over de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 419); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 21 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project F-35 zelfbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 26 488, nr. 417); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project Middellange tot langeafstandsraket voor de F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 418); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 inzake uitstel toezending reactie over de brief van de United States Senate Committee on Armed Services (Kamerstuk 26 488, nr. 420); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 30 november 2016 inzake reactie op een memo van de Amerikaanse DOT&E over het F-35-programma en de ontwikkelingen in Canada (Kamerstuk 26 488, nr. ...

Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (Dossier 23645)
Openbaar vervoer; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 641 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: − de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 15 september 2016 met de voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de eerste helft van 2016 (Kamerstuk 23 645, nr. ...

Staat van de woningmarkt (Dossier 32847)
Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Staat van de woningmarkt Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 288 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 8 december 2016 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst, over: – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 2 december 2016 inzake Sectorbeeld 2016 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) (Kamerstuk 29 453, nr. 430); – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 29 november 2016 inzake de Bouwagenda; – de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 18 november 2016 inzake de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 2.2 Woningbouwproductie (Kamerstuk 34 120, nr. ...

Partnerlandenbeleid en vernieuwing ODA (Dossier 33625)
Hulp, handel en investeringen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2016, over Partnerlandenbeleid en vernieuwing ODA Kamerstuk internationaal organisatie en beleid Nr. 240 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 13 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: – de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 september 2016 inzake vernieuwing officiële ontwikkelingsfinanciering (ODA) en Partnerlandenlijst (Kamerstuk 33 625, nr. 226); – de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 7 oktober 2016 inzake antwoorden op vragen van de commissie over vernieuwing officiële ontwikkelingsfinanciering (ODA) en Partnerlandenlijst (Kamerstuk 33 625, nr. 228); – de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 23 september 2016 inzake IOB-evaluatie «The gaps left behind. ...

Financiering en verkoop van het Vakcollege (Dossier 31524)
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2016, over Financiering en verkoop van het Vakcollege Kamerstuk beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 306 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 november 2016 met aanvullende informatie over het traject De Werkschool en de consultant naar aanleiding van verzoek van het lid Rog (Kamerstuk 31 524, nr. 304); − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 april 2016 met antwoorden op aanvullende vragen van de commissie over de vakcolleges (Kamerstuk 31 524, nr. 289). ...

Het Techniekpact (Dossier 32637)
Bedrijfslevenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over het Techniekpact Kamerstuk economie ondernemen Nr. 273 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 4 maart 2016 inzake de toespraak over de Staat van de Economie 2016 (Kamerstuk 32 637, nr. ...

Elektrisch rijden (Dossier 31305)
Mobiliteitsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Elektrisch rijden Kamerstuk verkeer weg Nr. 227 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben op 7 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 6 juni 2016 inzake de uitvoering van de motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren (Kamerstuk 32 800, nr. 43); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 29 juni 2016 inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren (Kamerstuk 33 043, nr. 70); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 15 april 2016 met de reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (Kamerstuk 30 196, nr. 449) (Kamerstuk 33 043, nr. 68); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 7 oktober 2016 inzake de ontwikkelingen van elektrisch vervoer (Kamerstuk 31 305, nr. 216); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 november 2016 met de visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer (Kamerstuk 31 305, nr. 219). ...

Preventiebeleid (Dossier 32793)
Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over preventiebeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 252 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 mei 2016 inzake de RIVM-monitor «de voedingsomgeving op scholen» (Kamerstuk 31 899, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, diplomatieke immuniteit (Dossier 34550)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, diplomatieke immuniteit Kamerstuk begroting financiën Nr. 60 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Koenders, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 januari 2016 inzake diplomatieke immuniteit – voorgenomen aanpak bij overtredingen (Kamerstuk 34 300 V, nr. ...

Internationalisering (Dossier 22452)
Internationalisering van het onderwijs; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Internationalisering Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – de voortgangsbrief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 september 2016 «De waarde(n) van de wereld» over de internationale dimensie van ho en mbo (Kamerstuk 22 452, nr. ...

Externe veiligheid en asbest (Dossier 25834)
Problematiek rondom asbest; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Externe veiligheid en asbest Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 117 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: − de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 4 juli 2016 met de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid (Kamerstuk 26 956, nr. ...

Evaluatie uitwerking raadgevend referendum (Dossier 34270)
Uitvoering Wet raadgevend referendum; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Evaluatie uitwerking raadgevend referendum Kamerstuk bestuur recht rijksoverheid staatsrecht Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 april 2016 met de reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016, over het bewust frustreren van het referendum (Kamerstuk 34 270, nr. ...

Belastingdienst (Dossier 31066)
Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Belastingdienst Kamerstuk belasting financiën Nr. 325 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: − de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 4 november 2016 met de achttiende halfjaarsrapportage Belastingdienst (HJR) (Kamerstuk 31 066, nr. ...

Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (Dossier 34550)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk Kamerstuk begroting financiën Nr. 93 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 17 juli 2014 inzake een verkennend onderzoek naar de handelwijze van de politie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk (Kamerstuk 33 750 VI, nr. ...

Verzwijgen van medische missers (Dossier 31016)
Ziekenhuiszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Verzwijgen van medische missers Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 98 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 juni 2016 met de reactie op het verzoek van het lid Otwin van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 mei 2016, over het bericht dat ziekenhuizen medische missers verzwijgen (Kamerstuk 31 016, nr. ...

Passend onderwijs (Dossier 31497)
Passend onderwijs; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Passend onderwijs Kamerstuk basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs Nr. 240 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 december 2016 inzake de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs (Kamerstuk 31 497, nr. ...

Intensieve kindzorg (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over Intensieve kindzorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 september 2016 inzake de stand van zaken over de toezending van de voortgangsrapportage over intensieve kindzorg (Kamerstukken 34 104 en 29 247, nr. ...

Drugssmokkel bij douane in Rotterdam (Dossier 31934)
Douane; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2016, over Drugssmokkel bij douane in Rotterdam Kamerstuk economie handel Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Financiën hebben op 21 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, en de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 12 oktober 2016 met de reactie op het verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 oktober 2016 over het bericht dat het aantal douanemedewerkers in Rotterdam wordt teruggebracht waardoor drugssmokkelaars vrij spel zouden krijgen (Kamerstuk 31 934, nr. 8); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 2 november 2016 inzake douane en aanpak cocaïnesmokkel in de haven van Rotterdam (Kamerstuk 31 934, nr. ...

Spoor (Dossier 29984)
Spoor: vervoer- en beheerplan; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 december 2016, over Spoor Kamerstuk spoor verkeer Nr. 709 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 20 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 9 december 2016 inzake de definitieve keuze ten aanzien van positionering ProRail (Kamerstukken 25 268 en 29 984, nr. ...

Matchfixing (Dossier 33296)
Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 december 2016, over matchfixing Kamerstuk cultuur en recreatie sport Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 15 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: − de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 11 maart 2015 met de reactie op het verzoek van het lid Van Dekken, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 januari 2015, over matchfixing (Kamerstuk 33 296, nr. ...