Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

241 resultaten

Verslag (Dossier 35528)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 13 oktober 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35535)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) internationaal internationale samenwerking recht strafrecht Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2021 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 35549)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 35550)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Dossier 35564)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 6 november 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI) (thema aardbevingsschade) (Dossier 35570-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI) (thema aardbevingsschade) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 87 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 december 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35206-(R2127))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 21 juni 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35210-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 juni 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden, voorzien van een inleiding. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 mei 2020, over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht en Wet homologatie onderhands akkoord (Dossier 35225)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 mei 2020, over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht en Wet homologatie onderhands akkoord Verslag van een wetgevingsoverleg burgerlijk recht recht Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 mei 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 11 mei 2020 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35 225); – het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (Kamerstuk 35 249). ...

Verslag (Dossier 35225)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35249)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie handel Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 oktober 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35256)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuursrecht organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 27 september 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2020, over Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256) (Dossier 35256)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2020, over Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256) Verslag van een wetgevingsoverleg bestuursrecht organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur Nr. 16 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 december 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 9 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (Kamerstuk 35 256). ...

Verslag (blanco) (Dossier 35259)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) internationaal organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 september 2019 Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. ...

Verslag (Dossier 35262)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 februari 2020, over regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) (Dossier 35263)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 februari 2020, over regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) Verslag van een wetgevingsoverleg organisatie en beleid recht Nr. 24 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 februari 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 3 februari 2020 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) (Kamerstuk 35 263). ...

Verslag (Dossier 35263)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35271)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 10 oktober 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35296)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 30 oktober 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2020, over Wet handhaving kraakverbod (35296) (Dossier 35296)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2020, over Wet handhaving kraakverbod (35296) Verslag van een wetgevingsoverleg huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 24 december 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 7 december 2020 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over: – het voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (Kamerstuk 35 296); – de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid d.d. 1 december 2020 inzake reactie op verzoek commissie over het voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (Kamerstuk 35 296) (Kamerstuk 35 296, nr. 12 ). ...